Wojsko Polskie

Wojsko Polskie prezentuje zmodernizowane czołgi

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach stał się okazją do pierwszej publicznej prezentacji czołgów, ...

Niepewna przyszłość 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego

Na stronie internetowej Sejmu RP umieszczono interpelację posła Konrada Frysztaka (Platforma Obywatelska) związane z ...

Podpisanie pol­sko-ame­ry­kań­skiej umowy doty­czą­cej współ­pracy obron­nej

15 sierp­nia w Warszawie doszło do pod­pi­sa­nia umowy zacie­śnia­ją­cej współ­pracę obronną pomię­dzy Polską oraz ...

Awanse generalskie na Święto Wojska Polskiego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że Prezydent RP Andrzej Duda mianował kilkunastu oficerów Wojska Polskiego ...

Posłowie pytają. Kobbenem dookoła świata?

Na stronach Sejmu opublikowano interpelację posłów Konrada Berkowicza  i Michała Urbaniaka (obaj Konfederacja Wolność ...

Dawny ORP Sokół trafi do muzeum

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni poinformowało o podpisaniu dwóch umów, w wyniku których placówka ...

ORP Orzeł doczeka się naprawy

Komenda Portu Wojennego w Gdyni podpisała umowę z firmą Tomasz Jatkowski TJ Ship Service. ...

Cywilna firma wesprze szkolenie spadochronowe GROM-u

Jednostka Wojskowa GROM podpisała umowę z firmą SkyDive.pl dotyczącej usługi wynajmu samolotu wraz z ...

Bezzałogowce szukają źródeł ognia

Wojska Obrony Terytorialnej wspierają straż pożarną w walce z rozprzestrzeniającym się pożarem torfowisk biebrzańskiego ...

Wojsko wyszło ze strefy komfortu

Siły Zbrojne uczą się jak działać w sytuacji kryzysu. Tym razem nie są to ...