Potrzebujemy silniejszego bodźca

Rozmowa z Pawłem Wojtkiewiczem, prezesem zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Publikacja: 18.03.2020 00:50

Jak Polska jest postrzegana na świecie, jeśli chodzi o kosmiczne dokonania?

Paweł Wojtkiewicz: W Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego działa obecnie 70 różnych podmiotów z polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich są małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy, spółki Skarbu Państwa, a także spółki córki zagranicznych korporacji czy instytuty naukowe. Możemy powiedzieć, że po ponad siedmiu latach od naszego przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, które było przełomem dla polskiego przemysłu kosmicznego i zapoczątkowało jego szybki rozwój, nasz krajowy sektor kosmiczny nie może być już traktowany jako niedoświadczony. Istnieje wiele firm, które mają lub będą miały znaczny wkład w kluczowe programy i misje ESA. Już dziś wiele polskich firm znalazło się w łańcuchu dostaw światowych liderów sektora kosmicznego, firm o zasięgu globalnym oraz agencji, nie tylko ESA, ale także NASA. Polska branża kosmiczna zawdzięcza też swoją renomę Centrum Badań Kosmicznych PAN, które od już ponad 50 lat z powodzeniem współpracuje z wieloma firmami i agencjami kosmicznymi na całym świecie.

Jakie są główne potrzeby i postulaty przedstawicieli branży?

Przed polską branżą kosmiczną stoi wiele wyzwań. Z pewnością brakuje w Polsce odważnych inwestycji. Mówimy tutaj zarówno o wysokości polskiej składki na programy opcjonalne ESA, braku Krajowego Programu Kosmicznego, jak i bardzo małym udziale kapitału prywatnego w inwestycjach. Polska branża kosmiczna potrzebuje też odbiorców swoich produktów i usług. Jak do tej pory najlepszym, a jednocześnie największym odbiorcą jest Europejska Agencja Kosmiczna. Czekamy, aż administracja państwowa zacznie kupować na większą skalę produkty i usługi od firm polskiego sektora kosmicznego. Przemysł kosmiczny w Polsce potrzebuje bodźca, który spowoduje jego jeszcze dynamiczniejszy rozwój. Tym bodźcem może być nasz większy udział finansowy w programach ESA oraz Krajowy Program Kosmiczny. Czynnikami ograniczającymi rozwój branży są z pewnością fundusze, głównie bardzo mały budżet Polski w programach opcjonalnych ESA na lata 2020–2022.

Jakie wyzwania stoją przed przemysłem satelitarnym i branżą kosmiczną?

Ogromnym wyzwaniem dla firm sektora kosmicznego w Polsce przez kolejne kilka lat będzie utrzymanie tendencji wzrostowej, którą obserwowaliśmy w ostatnich kilku latach. Polski sektor kosmiczny musi również podjąć próbę większego zaangażowania się w duże programy kosmiczne Unii Europejskiej, takie jak Copernicus i Galileo. Dotychczas też firmy w Polsce były w stanie dostarczyć dla swoich klientów tylko pojedyncze elementy systemów, nieocenioną zmianą będzie dostawa całych podsystemów, a nawet systemów dla liderów rynku kosmicznego.

Na jakie wsparcie w tym zakresie mogą liczyć polscy przedsiębiorcy kosmiczni?

Jednym z celów Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego jest budowanie przestrzeni do rozmów i dyskusji z rządem, ale także wsparcie firm i instytutów polskiego sektora kosmicznego. Obecnie bardzo liczymy na wzrost naszej składki do ESA i szybkie uruchomienie Krajowego Programu Kosmicznego oraz skutecznych mechanizmów jego finansowania.

Jak Polska jest postrzegana na świecie, jeśli chodzi o kosmiczne dokonania?

Paweł Wojtkiewicz: W Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego działa obecnie 70 różnych podmiotów z polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich są małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy, spółki Skarbu Państwa, a także spółki córki zagranicznych korporacji czy instytuty naukowe. Możemy powiedzieć, że po ponad siedmiu latach od naszego przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, które było przełomem dla polskiego przemysłu kosmicznego i zapoczątkowało jego szybki rozwój, nasz krajowy sektor kosmiczny nie może być już traktowany jako niedoświadczony. Istnieje wiele firm, które mają lub będą miały znaczny wkład w kluczowe programy i misje ESA. Już dziś wiele polskich firm znalazło się w łańcuchu dostaw światowych liderów sektora kosmicznego, firm o zasięgu globalnym oraz agencji, nie tylko ESA, ale także NASA. Polska branża kosmiczna zawdzięcza też swoją renomę Centrum Badań Kosmicznych PAN, które od już ponad 50 lat z powodzeniem współpracuje z wieloma firmami i agencjami kosmicznymi na całym świecie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego