Pięciodniowe szkolenie zorganizowało Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

- W czasie działań wojennych improwizowane ładunki wybuchowe stanowią nierozłączny element pola walki. Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej dotychczasowej oferty kursów dla specjalności sapera. Obecnie realizujemy pilotażową edycję tego szkolenia, dzięki czemu po jego zakończeniu otrzymamy od żołnierzy informacje zwrotne, które pozwolą nam na jego udoskonalenie, a następnie wpisanie w stały ramowy program kursów organizowanych przez CSWOT - powiedział płk Edward Chyła Komendant Centrum Szkolenia WOT.

W czasie 5-dniowych zajęć żołnierze poznawali między innymi budowę różnorodnych improwizowanych ładunków wybuchowych, a także miejsca w jakich najczęściej są stosowne. Kursanci ponadto praktycznie zapoznani zostali z różnorodnymi procedurami związanymi ze sprawdzeniem i rozpoznaniem terenu, a także wykrywaniem oraz zabezpieczaniem miejsc i urządzeń potencjalnie niebezpiecznych. W kursie wzięło udział kilkudziesięciu Terytorialsów z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całej Polski.