Prezydent określił kierunki rozwoju sił zbrojnych

Andrzej Duda, prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podpisał postanowienie w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039".

Publikacja: 31.03.2023 16:11

Prezydent określił kierunki rozwoju sił zbrojnych

Foto: Adobe Stock

– Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na piętnaście lat od 2025 roku to czas, który – patrząc na dzisiejszą sytuację – ma z pewnością charakter przełomowy dla przyszłości polskiego państwa – powiedział Andrzej Duda.

– Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych w ogromnym stopniu będą oparte na dotychczasowym fundamencie wojsk lądowych, wojsk powietrznych i wojsk morskich, tak jak wygląda to w naszym wojsku od dziesięcioleci. Ale do tego dochodzą nowe komponenty m.in. wojska cyberprzestrzeni, a więc wyzwania, jakie stawiają przed nami wymagania współczesności - podkreślał.

Podpisany dokument określany mianem „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039" określa cele oraz priorytety rozwoju Sił Zbrojnych na kolejny 15 letni cykl planistyczny.

Podstawowym zadaniem w omawianym okresie pozostaje niezmiennie wypełnianie konstytucyjnych i ustawowych zadań, w ramach których SZ RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Ponadto, Siły Zbrojne RP uczestniczą w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu w sytuacji wystąpienia zagrożeń niemilitarnych, hybrydowych, terrorystycznych i w cyberprzestrzeni. Biorą także udział w realizacji zadań poza granicami RP na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych i ustawach.

Celem najlepszego wypełniania powyższych zadań dokument definiuje priorytety w zakresie modernizacji modernizacji technicznej sił zbrojnych. Obejmują m.in. takie obszary jak:

- Rozwój potencjału wojsk lądowych oparty na wzmocnieniu zdolności bojowych wojsk pancernych i zmechanizowanych,
- Podnoszenie zdolności do zwalczania pełnego spektrum środków napadu powietrznego i rakiet balistycznych,
- Zagrożeń w cyberprzestrzeni,
- Rozwoju zdolności do ochrony morskich interesów państwa.

W tym celu wskazuje się na potrzeby pozyskania i nasycenia, przy udziale rodzimego przemysłu obronnego, Sił Zbrojnych RP sprzętem wojskowym działającym w środowisku sieciocentrycznym, m.in.:

- Bezzałogowych systemów walki,
- Broni precyzyjnego rażenia, w tym na duże odległości,
- Wielowarstwowych systemów obrony powietrznej,
- W domenie kosmicznej rozwój satelitarnych systemów komunikacji, obserwacji ziemi i środków rozpoznania,
- Defensywnych i ofensywnych środków obrony cyberprzestrzeni,
- Wykorzystania elementów sztucznej inteligencji oraz złożonych zbiorów danych.

W zakresie organizacyjnym priorytetowo traktuje się:

- Wzmocnienie wschodniej granicy RP poprzez formowanie nowych jednostek wojskowych i rozwój infrastruktury,
- Wzmacnianie odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO,
- Doskonalenie struktur dowodzenia,
- Zapewnienie ukompletowania Sił Zbrojnych RP do zakładanych poziomów
- Doskonalenie systemu mobilizacyjnego, w tym rozwój systemu rezerw osobowych.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego