Za najlepszą uznano ofertę firmy Works 11, która uzyskała 100 proc. punktów możliwych do zdobycia. Konkurencyjne oferty ‒ firm Megmar Logistics & Consulting i Polskiego Holdingu Obronnego uzyskały znacznie niższe oceny, odpowiednio 52,38 proc. i 45,41 proc. punktów. Oferta Works 11 okazała się najtańsza. Opiewa na 19,6 mln zł brutto, a dodatkowo dostawca zaproponował najlepsze warunki gwarancji.

Zamawiający nie upublicznił liczby zamówionych celów pozornych MJU-7A/B. Zaplanowany na transakcję budżet opiewał na kwotę 18,6 mln zł brutto. W przypadku dwóch pozostałych podmiotów, oferty znacznie przekraczały tę kwotę ‒ Megmar Logistics & Consulting Sp. wycenił ją na kwotę 37,1 mln zł brutto, a Polski Holding Obronny aż na 51,7 mln zł brutto.

Czytaj także: Trzech oferentów w przetargu na cele pozorne do polskich F-16

Przetarg na zakup celów pozornych, przeznaczonych do systemów samoobrony samolotów F-16C/D Jastrząb, ogłoszono w listopadzie 2019 r. Dostawy potrwają do końca października 2022 r. Cele pozorne MJU-7A/B służą do mylenia głowic pocisków rakietowych powietrze-powietrze i ziemia-powietrze samonaprowadzających się na podczerwień.