Ze strony słowackiej umowę podpisywał sekretarz stanu w resorcie obrony Marian Majer, ze szwedzkiej, jego odpowiednik, Peter Sandwall. Umowa dotyczy dostawy 152 pojazdów CV90 MkIV, uzbrojonych w 35 mm armatę. Pierwsze dostawy zamówionych dla Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej pojazdów przewidywane są na 2025 rok. Stopniowo, zgodnie z planem, zastępować będą stare pojazdy rodzin BVP-1 i BVP-2 o jeszcze sowieckim rodowodzie, choć wyprodukowane na licencji za czasów istnienia Czechosłowacji. Poza umową zakupu, wartą 1,688 mld euro brutto, zawarto również szereg innych porozumień związanych z tym kontraktem, w tym porozumienie między koncernem BAE Systems (producentem pojazdów rodziny CV90) a słowacką firmą ZTS - ŠPECIÁL, która będzie głównym partnerem przemysłowym ze strony słowackiej.

Warto dodać, że słowacki wybór następcy przestarzałych pojazdów został dokonany w ramach postępowania przetargowego, obejmującego m.in. próby porównawcze konkurujących bwp, a także we współpracy z Republiką Czeską, która ma nie ograniczać się tylko do wspólnego zakupu, lecz również wsparcia eksploatacji itd. Co ważne, jeżeli Czechy podpiszą umowę na zakup CV90 MkIV (które Praga również wybrała jako swój przyszły bwp), obydwa państwa mogą liczyć na rabat ze względu na większą skalę zamówienia.

Bojowy wóz piechoty CV90 MkIV podczas testów na Słowacji.

Bojowy wóz piechoty CV90 MkIV podczas testów na Słowacji.

MO SR

Przy okazji podpisania umowy Marian Majer powiedział, że „cieszy się, że modernizacja słowackiej armii postępuje w ciągu ostatnich dwóch lat w tempie niespotykanym od dziesięcioleci". Potwierdził też, że CV90 MkIV spełniają wymagania przyszłego użytkownika. Z kolei jego zwierzchnik, minister obrony Republiki Słowackiej Jaroslav Naď, powiedział, że ten kontrakt to „ważny krok w kierunku modernizacji Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej i zwiększenia zdolności obronnych państwa". Ponadto ma to być „pierwszy realny zwrot w kierunku sformowania ciężkiej brygady zmechanizowanej, co Republika Słowacka czyni w ramach swoich międzynarodowych zobowiązań wobec sojuszników z NATO". Podkreślił również, że poza korzyściami militarnymi istotne będą również korzyści dla dziesiątek firm wchodzących w skład słowackiej zbrojeniówki.