Przyszły Vlissingen to drugi z zakontraktowanych dwunastu okrętów-matek (bazowców) zrobotyzowanych systemów przeciwminowych, powstających dla sił morskich Królestwa Belgii i Królestwa Niderlandów w ramach programu rMCM (replacement Mine Counter Measures, pol. wymiana systemu przeciwminowego). Każda z flot otrzyma ich po sześć. Zr.Ms. Vlissingen ma być przekazany Koninklijke Marine w 2025 roku. Budowa pierwszego w ogóle z okrętów-matek, BNS Ostende dla Belgii, rozpoczęła się w końcu ubiegłego roku.

W wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego przetargu realizacja programu rMCM została w 2019 roku zlecona konsorcjum Belgium Naval & Robotics, utworzonemu przez Naval Group i ECA Group. Przewiduje on dostarczenie belgijskiemu Marinecomponent i niderlandzkiej Koninklijke Marine dwunastu platform przeciwminowych (bazowców MCMPF od Mine Counter Measures Platform) i około stu bezzałogowców różnej klasy, zintegrowanych w „zestawach narzędzi" przeciwminowych (MCM toolbox), w które zostaną wyposażone okręty.

Kership, spółka joint venture pomiędzy Naval Group i Chantiers Piriou, odpowiada za produkcję platform MCMPF, które są montowane w Concarneau (stocznia Piriou) i Lanester (Naval Group). Następnie wszystkie zostaną wyposażone przez Piriou w Concarneau.

Naval Group, jako główny projektant i wykonawca, jest odpowiedzialny za projekt okrętów, ogólną integrację, testy i uruchomienie systemu misji (system walki i system przeciwminowy). ECA Group, jako współwykonawca, odpowiada za system pojazdów bezzałogowych. Zostaną one wyprodukowane w fabryce ECA Group w belgijskiej Ostendzie, którą otwarto zupełnie niedawno – 10 czerwca br. Serwis okrętów będzie prowadzony w Belgii w ścisłej współpracy pomiędzy Marinecomponent a Naval Group Belgium, z pomocą jej partnera, lokalną stocznią Flanders Ship Repair w Zeebrugge.

Bazowce MCMPF będą zdolne wytrzymać nieodległe eksplozje podwodne. Ich wyporność wyniesie 2800 ton, zaś wymiary 82,6×17 m. Będą to więc największe okręty przeznaczone bezpośrednio do działań MCM. Prędkość wyniesie 15,3 węzła, zasięg ponad 3500 mil morskich, a załogę stanowić będzie 63 ludzi (załoga podstawowa 33). W skład przenoszonego przez okręty-matki toolboxu wejdą: autonomiczne pojazdy podwodne A18-M z sonarami UMISAS, wykorzystującymi interferometryczną aperturę syntetyczną (synthetic aperture sonars, InSAS), przeznaczone do wstępnego wykrywania min; zdalnie sterowane pojazdy do identyfikacji obiektów niebezpiecznych Seascan Mk 2 i ich neutralizacji K-Ster; trały wzbudnikowe (podsystem magnetyczny od OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., zaś akustyczny od Patria Oy), kutry bezzałogowe Inspector 90, wiropłaty bezzałogowe UMS V200 Skeldar, skonteneryzowane stanowisko dowodzenia C2 z konsolami operatorskimi do planowania i kierowania misjami rMCM, systemy zarządzania walką minową UMISOFT (od ECA Group, powiązany z C2) i SMMD (od Naval Group, powiązany z okrętami), system wodowania i wybierania kutrów, system wodowania i wybierania bezzałogowców podwodnych oraz wyposażenie pomocnicze, obejmujące serwis, kontenery i pojemniki transportowe, części zamienne i narzędzia specjalistyczne. Oprócz toolboxu przeciwminowego zabiorą dwie hybrydowe łodzie motorowe o długości 7 m. Do wodowania kutrów Inspector posłużą bramownice ze specjalnymi kołyskami i dziobowym wysięgnikiem z linami prowadzącymi. Okręty będą też miały suwnicę podstropową o udźwigu 3 ton do przemieszczania bezzałogowców w ładowni, jak też żuraw na rufie o udźwigu 15 ton. Testy systemu wodowania kutrów Inspector, jak też pojazdów podwodnych odbyły się przy wysokich stanach morza i zakończyły się powodzeniem na początku tego roku.