Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Dodatkowe pieniądze na polskie zbrojenia

Wprowadzony w tym roku ustawą o obronie ojczyzny Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych nabiera kształtu. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał z Beatą Daszyńską-Muzyczką, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, umowę dotyczącą obsługi FWSZ.

Publikacja: 10.05.2022 15:10

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Dodatkowe pieniądze na polskie zbrojenia

Foto: MON

Umowa między BGK i MON precyzuje procedury i mechanizmy współpracy między instytucjami. Mają być gotowe przed 1 lipca tego roku kiedy Fundusz Wsparcia SZ zacznie działać.

Umowa określa zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu; opracowania i aktualizacji planu finansowego i prognozy przychodów oraz wydatków Funduszu; udzielania finansowania oraz zakresu i terminów sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego FWSZ. Choć na razie niewiele wiadomo o przyszłych zasobach zbrojeniowego funduszu, to ustawa o obronie Ojczyzny określa źródła zasilania FWSZ. To przede wszystkim wpływy ze skarbowych papierów wartościowych i wpłaty z emisji obligacji BGK. FWSZ będzie też zasilany odpisami z zysku Narodowego Banku Polskiego. Jednak NBP jako niezależna instytucja miałby sam określać wielkość zysku możliwego do przekazania funduszowi.

– Nadrzędny cel Funduszu jest oczywisty: znaczące podniesienie wydatków na wzmocnienie bezpieczeństwa i inwestycje modernizujące Siły Zbrojne RP w sytuacji gdy potrzeby armii jeszcze długo będą większe niż możliwości ich sfinansowania przez budżet państwa – twierdzą autorzy ustawy. -Trzeba się zbroić, wróg u bram. Dla podniesienia polskich zdolności odstraszania warto się nawet zadłużyć – przekonywał do dodatkowych źródeł finansowania podczas głosowania w parlamencie ustawy o obronie Ojczyzny wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

Więcej żołnierzy

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem nowe regulacje zakładają, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ma być ona dostępna dla ochotników, którzy będą zgłaszali swoją gotowość do służby i przejdą procedury rekrutacyjne a potem zaliczą 28-dniowe szkolenie zakończone przysięgą albo przejdą 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne ( przysługiwać im będzie wówczas miesięczne uposażenie w wysokości ok. 4,4 tys. zł brutto).

Resort obrony narodowej pytany o szczegółowe szacunki kosztów tworzenie „wielkiej armii" w oficjalnych komunikatach dotąd uciekał od konkretów.

- Zaproponowana ustawa o obronie Ojczyzny traktuje sprawy Sił Zbrojnych całościowo i pozwala na realizację przyjętych priorytetów - Regulacje zawarte w legislacyjnym projekcie przyczynią się m. in. do zwiększenia liczebność Wojska Polskiego oraz zapewnienia wzrostu dynamiki modernizacji SZ RP poprzez dodatkowe środki finansowe – informowały służby prasowe MON. W przekonaniu wojska zarówno wojna o Ukrainę ale też analiza wydarzeń ostatnich lat i stan bezpieczeństwa w regionie wskazuje, że wzrost liczebności Sił Zbrojnych to konieczność, by zapewnić Rzeczypospolitej odpowiedni potencjał odstraszania.

Ekonomiści krytyczni, opozycja „za"

Ekonomiści do uruchomienia polskiego wyścigu zbrojeń odnoszą się z większą rezerwą.

- Dziś po zapowiedziom budowy 300 tys. wielkiej armii i zwielokrotnienia wydatków wojskowych towarzyszą wątpliwości czy budżet państwa udźwignie tak forsowną militaryzację – mówi prof. Witold Orłowski.

Pomysł, by zakupy uzbrojenia były finansowane z utworzonego w BGK Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli przy pomocy obligacji i papierów dłużnych - poza budżetem państwa - krytykuje Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

- To kolejny przykład psucia państwa, tym razem w obszarze finansów publicznych – komentuje ekspert. - To sprzeczne z konstytucją, żeby na tę skalę omijać parlament, instytucje kontrolne państwa i społeczną kontrolę publicznych wydatków - dodaje.

Jednak ustawa o obronie ojczyzny zwierająca także formułę powołania FWSZ została przyjęta wiosną tego roku także głosami opozycji.

- Nie ma żądnych wątpliwości, że Koalicja Obywatelska jest za zwiększeniem finansowania obrony narodowej, zwiększeniem liczebności Wojska Polskiego i popiera rozwiązania ustawy o obronie ojczyzny"– zapewniał w Sejmie Tomasz Siemoniak. Apelował przy tym do rządu o rozważenie stworzenia natychmiastowego pakietu wzmocnienia wojska.

- Potrzebne jest uruchomienie przez państwo jasno określonej puli nadzwyczajnych środków przeznaczonych na pilne, priorytetowe dozbrojenie Sił Zbrojnych tam , gdzie deficyt zdolności bojowych jest największy – wzywał Czesław Mroczek wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i b. wiceszef MON w gabinecie PO – PSL.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego