W ich trakcie załoga okrętu i personel stoczniowy pod nadzorem członków komisji odbiorczej sprawdzą działanie: siłowni okrętowej, urządzeń sterowych, kotwicznych, mechanizmów pomocniczych, systemów nawigacyjnych i łączności oraz uzbrojenia. Ponadto planowane są testy osiągów, manewrowości i wibracji jednostki.

Mały okręt rakietowy (korweta) Grad, który zwodowano 17 września 2021 r., jest już dziesiątą jednostką proj. 21631 Bujan-M. Powstał on na mocy kontraktu o wartości 27 mld rubli, dotyczącego budowy trzech okrętów tego typu, który został podpisany 7 września 2016 r. podczas moskiewskiej wystawy Armija 2016 przez Ministerstwo Obrony FR i stocznię AO Zielenodoskij Zawod im. A. M. Gorkowo z Zielonodolska (Tatarstan).

Stęki pod budowę tych trzech jednostek, które noszą nazwy: Grad, Naro-Fominsk i Stawropol położono odpowiednio 27 kwietnia 2017 r., 23 lutego 2018 r. oraz 12 lipca 2018 r. Początkowo zakładano, że zostaną przekazane odbiorcy w latach 2019-2020. Tak się jednak nie stało. Budowa nowych Bujanów-M notowała bardzo duże opóźnienia, co spowodowane było głównie międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję po aneksji Krymu. Pierwotnie okręty tego typu wyposażone były w cztery niemieckie silniki wysokoprężne MTU 16V4000M90, których dostawy wstrzymano po wejściu w życie tych sankcji pod koniec 2014 r.

Rosjanie próbowali zaradzić tej sytuacji poprzez zastosowanie takiej samej liczby chińskich silników wysokoprężnych CHD622V20, produkowanych przez Henan Diesel Engine Industry Limited, które jednak nie spełniły oczekiwać, ponieważ cechowały się niską jakością i wysoką awaryjnością. Ostatecznie zdecydowano o zastosowaniu dwóch rodzimych silników wysokoprężnych 10D49, produkowanych przez OAO Kołomienskij Zawod z Kołomny. Przedsiębiorstwo to, podobnie jak i inne rosyjskie firmy silnikowe, nie jest jednak zdolne, zaspokoić zwiększonych w wyniku sankcji zapotrzebowanie na okrętowe silniki napędowe.

Problemy te spowodowały, że Grad został zwodowany dopiero 17 września 2021 r. Natomiast 10 sierpnia br. opuściła on macierzystą stocznię i został przeholowany śródlądowymi drogami wodnymi na Bałtyk, gdzie w oparciu o port w Kronsztadzie od początku października prowadzone były stoczniowe próby morskie jednostki. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zasili on, jako trzecia jednostka tego typu (pozostałe to Sierpuchow i Zielenyj Doł), rosyjską Flotę Bałtycką. Według obecnych planów ma to nastąpić do końca bieżącego roku.