Grupa WB: odtworzymy łączność na cyfrowej pustyni

Wojsko, ratownicy i służby odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej w kraju nie powinny mieć już problemów z komunikacją w miejscach objętych zniszczeniami wojennymi czy katastrofą i pozbawionych łączności cyfrowej.

Publikacja: 26.04.2023 16:26

Grupa WB: odtworzymy łączność na cyfrowej pustyni

Foto: Grupa WB

Największa w kraju prywatna firma zbrojeniowa i technologiczna - Grupa WB właśnie zaprezentowała na targach POLSECURE w Kielcach swoje Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej. Debiut autorskiego rozwiązania GWB wzbudził spore zainteresowanie zwłaszcza wojska, służb mundurowych i ratownictwa.

Zintegrowany, przewoźny zestaw w warunkach gdy nie działają standardowe sieci komunikacji jest w stanie zapewnić w terenie łączność i tworzy polową sieć wymiany informacji. Może pełnić też rolę centrum dyspozytorskiego dla wojska, służb porządku publicznego i ratownictwa odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej.

Bezcenna świadomość sytuacyjna

Nowy zintegrowany system komunikacji kryzysowej to dzieło spółka MindMade która jest dziś centrum technologicznym GRUPY WB w obszarze specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych dla służb bezpieczeństwa publicznego. Opracowany przez inżynierów warszawskiego przedsiębiorstwa system PIK-MC zapewnia służbom ratunkowym bezpieczną i zintegrowaną łączność wraz z pełną świadomością sytuacyjną.

Rozwiązanie MindMade zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, zgodną z międzynarodowymi standardami Mission Critical 3GPP. Staje się też centrum dyspozytorskim dla instytucji i formacji odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie ludności: wojska, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, pomocy medycznej, górskich i wodnych ratowników, policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, czy Służby Więziennej.

Dostęp do Internetu i zwiadowczych dronów

Mobilne centrum łączności i zarządzania kryzysowego wyposażone zostało w stanowisko dyspozytorskie PIK-DC-MC, które umożliwia bieżące zarządzanie zespołami uczestniczącymi w akcji. W środku jest też integrator systemów łączności radiowej PIK-GAT-MC oraz anteny nadawcze zamkniętej, prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC.

System PIK-DC-MC zapewnia zarządzającemu akcją bezpośrednią komunikację z poszczególnymi zespołami oraz z decydentami na szczeblu centralnym. Lokalizacja uczestników na mapie oraz możliwości transmisji obrazu z kamer i systemów bezzałogowych daje kierującemu akcją pełny przegląd sytuacji i prowadzonych działań.

Co ważne integrator PIK-GAT-MC zapewnia komunikację z zespołami wyposażonymi w radiostacje wykorzystujące różne standardy łączności radiowej: DMR, TETRA czy NexEdge a nawet systemy analogowe. PIK-GAT-MC pozwala również zintegrować i ustanowić wspólną sieć łączności z wojskiem w oparciu o rozpowszechnione w armii radiostacje 3501. Dodatkowo umożliwia dostęp do sieci IP za pośrednictwem wi-fi lub poprzez kabel sieciowy. Transfer danych jest dobrze zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

Szerokopasmowa transmisja danych

Systemy łączności radiowej nie pozwalają na szerokopasmową transmisję danych lub wideo. Aby to umożliwić, Mobilne Centrum wyposażono w system nadawczy zamkniętej/prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC. Umożliwia transfer obrazu i danych między uczestnikami akcji ratunkowej w promieniu 3 km. System jest zatem w stanie działać na obszarze, gdzie z przyczyn naturalnych lub na wskutek zniszczeń nie ma łączności i niemożliwa jest transmisja danych.

Dostęp do mobilnej sieci teleinformatycznej mogą mieć tylko upoważnieni użytkownicy. Nie ma ryzyka, by pojawił się ktoś nieuprawniony i uzyskał możliwość podsłuchu i monitorowania działań prowadzonych przez służby. Rozwiązanie może być również zintegrowane z satelitarnymi systemami łączności i transmisji danych. Umożliwia to ustanawianie własnego ośrodka zarządzania kryzysowego niezależnie od lokalnej infrastruktury łączności również podczas misji zagranicznych.

GRUPA WB jest zatrudniającym blisko dwa tysiące inżynierów i konstruktorów polskim producentem zaawansowanych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Największa w kraju prywatna firma zbrojeniowa i technologiczna - Grupa WB właśnie zaprezentowała na targach POLSECURE w Kielcach swoje Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej. Debiut autorskiego rozwiązania GWB wzbudził spore zainteresowanie zwłaszcza wojska, służb mundurowych i ratownictwa.

Zintegrowany, przewoźny zestaw w warunkach gdy nie działają standardowe sieci komunikacji jest w stanie zapewnić w terenie łączność i tworzy polową sieć wymiany informacji. Może pełnić też rolę centrum dyspozytorskiego dla wojska, służb porządku publicznego i ratownictwa odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego