Zgodnie z komunikatem, operacje z udziałem bezzałogowych systemów powietrznych tego typu rozpoczną się w Japonii już w październiku 2022 r. MQ-9B będzie wykorzystywany do uszczelnienia morskiej strefy wyłączności gospodarczej, a także jako uzupełnienie potencjału w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych różnego typu na wodach japońskich i w strefie lądowej. Japończycy już przed uruchomieniem postępowania mieli okazję do testowania MQ-9B w planowanej do zakupu konfiguracji – próby z udziałem personelu Japońskiej Straży Wybrzeża odbyły się w 2020 r.

Według komunikatu GA-ASI, japońska konfiguracja MQ-9B SeaGuardian ma obejmować wielofunkcyjną stację radiolokacyjną pozwalającą na obserwowanie powierzchni wody. Dodatkowo maszyna dysponować ma systemem AIS (Automatic Identification System), który pozwala na identyfikację jednostek pływających w czasie rzeczywistym, a także optoelektroniczną głowicą obserwacyjną.

MQ-9B SeaGuardian

MQ-9B SeaGuardian

GA-ASI

Biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia działań operacyjnych, pierwszy MQ-9B SeaGuardian, który ma trafić do Japonii stanowi własność producenta i dotychczas był wykorzystywany do rozwoju systemu oraz jego prób operacyjnych. Japońska Straż Wybrzeża nie ujawniła dotychczas szczegółów programu, takich jak budżet przedsięwzięcia i liczba planowanych do zakupu systemów oraz aparatów.