Umowę ViaSat zawarł z podmiotem Navy Exchange Service Command (NEXCOM). Ta rozbudowana organizacja zajmuje się m. in. wspieraniem programów na rzecz poprawy jakości służby marynarzy US Navy i powiązanych z tym rodzajem amerykańskich sił zbrojnych emerytów, weteranów, rezerwistów czy rodzin żołnierzy. NEXCOM ułatwia przykładowo osobom z ww. grup dostęp wysokiej jakości towarów i usług czy też zajmuje się prowadzeniem kantyn w bazach i na okrętach.

Jak informował w grudniu 2020 r. portal „Serwis Stoczniowy" (stoczniowy.pl): Biuro Programu Telekomunikacyjnego Navy Exchange Service Command (NEXCOM) pilnie współpracuje ze swoimi dostawcami-partnerami w celu modernizacji sprzętu Wi-Fi i zwiększenia przepustowości, aby zapewnić członkom wojska i ich rodzinom na całym świecie możliwość łączenia się z najbliższymi. Jako menadżer programu nieoficjalnej telekomunikacji dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, NEXCOM jest odpowiedzialny za usługi telekomunikacyjne na lądzie i na wodzie na całym świecie.

Generalnie rzecz biorąc współpraca NEXCOM z ViaSat ukierunkowana jest na zapewnienie marynarzom w rozrzuconych w różnych częściach ziemskiego globu bazach i obiektach noclegowych US Navy wysokiej jakości łączności do użytku osobistego – np. do utrzymywania kontaktów z rodzinami w kraju.

Zgodnie z powyższym, w ramach przywoływanego kontraktu ViaSat będzie zapewniać elastyczną i niezawodną komunikację osobom pełniącym służbę w Ośrodku Wsparcia Marynarki Wojennej USA (Naval Support Facility – NSF) w Redzikowie. Ściślej rzecz biorąc chodzi tu o stworzenie dla tego ośrodka nowej sieci Wi-Fi wraz z systemem wsparcia zarządzania siecią. Tego typu rozwiązania były już wcześniej implementowane przez ViaSat w przypadku ponad 100 innych instalacji pracujących na całym świecie na potrzeby US Navy.

W listopadzie 2020 r. portal GP24.pl („Głos Pomorza") podawał, że w tamtym czasie w bazie w Redzikowie kwaterowało około 80 marynarzy i kilkunastu członków personelu cywilnego.