Autor odpowiedzi, sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz wskazuje, że: w latach 2021-2035 są planowane do pozyskania Wozy Dowodzenia (WD) na platformie kołowej Rosomak, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, w liczbie wynikającej z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (PMT) i odpowiednio do możliwości finansowych na dany rok budżetowy. Planowane pozyskanie WD na platformie kołowej jest związane z koniecznością przetwarzania informacji niejawnych o różnych klauzulach. Tj.: dla wozów dowodzenia w wersji koalicyjnej ‒ NATO SECRET, a dla wozów dowodzenia w wersji narodowej ‒ TAJNE.

Czytaj także: Spike na rosomaku popilnuje przesmyku suwalskiego

Jednakże należy ponownie podkreślić, iż podwoziem bazowym dla nowej wersji WD pozostanie KTO Rosomak, produkowany przez zakłady Rosomak S.A. Nowo pozyskiwany WD będzie współpracował z dotychczas pozyskiwanymi WD.

Paweł Bejda wystosował swoją interpelację 10 czerwca br. Przypomnijmy, że obecnie w Siłach Zbrojnych RP eksploatowanych jest dziewięć wozów dowodzenia Rosomak-WD. Siedem, zamówionych w marcu 2018 r., od października 2018 r. jest używanych w elbląskim Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Dwa kolejne, zamówione 2 września 2019 r., dostarczono do 18. Dywizji Zmechanizowanej w lipcu 2020 r. 21 grudnia 2020 r.

Czytaj także: Rosomaki WD dostarczone 18. Dywizji Zmechanizowanej

Inspektorat Uzbrojenia podpisał również umowę z Rosomak na dostawę kolejnych ośmiu takich pojazdów z terminem dostawy do końca 2022 r. Trafić mają m.in. do 9. batalionu dowodzenia 16. Dywizji Zmechanizowanej.