Spółka jest potentatem w zakresie dostaw okrętowych systemów nawigacyjnych i taktycznych.  Urządzenia zapewniające „zintegrowane zarządzanie mostkiem”, wyprodukowane w zakładach w Burnaby w Kolumbii Brytyjskiej, trafiły już do 20 krajów.

Czytaj także: Wodowanie ORP Albatros

Na liście użytkowników systemu nawigacyjnego OSI są też najnowsze polskie niszczyciele min typu Kormoran. W tym zwodowany jesienią 2019 r. „Albatros”. To właśnie realizacja tych projektów dała początek kontaktom PGZ Stoczni Wojennej z kanadyjskim OSI MS.

Dziś firmy łączy porozumienie o strategicznej współpracy. Długofalowa umowa potwierdza, że gdyńska stocznia zorganizuje autoryzowany serwis urządzeń sprzedawanych przez Kanadyjczyków nie tylko Polsce ale też innym sojusznikom z NATO.

Cenne biznesowe możliwości

– Jesteśmy zadowoleni z perspektywy współpracy z PGZ Stocznią Wojenną oraz naszym najnowszym klientem, Marynarką Wojenną RP – mówi Ken Kirkpatrick, prezes OSI Maritime Solutions. Podkreśla, że gdyńska stocznia PGZ SW jest firmą idealnie zlokalizowaną geograficznie i biznesowo z perspektywy wzajemnej współpracy w regionie.

Czytaj także: „Albatros” i „Mewa” staną przy „Kormoranie”

– Dla nas ta umowa to element szerszego planu związanego z odbudowywaniem w stoczni Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki. Chcemy dzięki temu wejść na wyższy poziom technologiczny i zwiększyć ofertę usługową  – stwierdza Konrad Konefał, prezes zarządu PGZ SW.

Pionierzy cyfrowych map

Na razie jednak, zgodnie z kontraktem, polscy i kanadyjscy partnerzy projektują i wyposażają najnowsze niszczyciele min RP. Z czasem, po wyszkoleniu polskich specjalistów w kanadyjskich zakładach nastąpi przeniesienie kompetencji utrzymania systemów od zagranicznego producenta do krajowego przemysłu obronnego. Planując współpracę obie strony zobowiązały się do wspólnego poszukiwania nowych zamówień, a PGZ SW otrzymała wyłączność na reprezentowanie OSI na polskim rynku.

Czytaj także: Niszczyciel min Mewa zakończył służbę po 52 latach

OSI Maritime Systems dostarcza odbiorcom wojskowym zaawansowane rozwiązania zintegrowanego mostka nawigacyjnego i nawigacji taktycznej od ponad 20 lat. Jest pionierem okrętowego zobrazowania mapy cyfrowej i informacji nawigacyjnej (WECDIS). Firma dostarcza systemy zintegrowanego mostka nawigacyjnego zarówno dla okrętów nawodnych, jak i podwodnych. Rozwiązania OSI zostały do tej pory zainstalowane na ponad 600 okrętach wojennych państw NATO i sojuszniczych.

Przeciwminowe Kormorany z nowej epoki

Okręty typu Kormoran zaprojektowano do stawiania, zwalczania i poszukiwania min morskich. Okręty mogę pełnić także misje rozpoznania torów wodnych, konwojowania jednostek czy prowadzenia akcji ratowniczych. Kierowanie okrętem, planowanie operacji i dowodzenie morską misją, nie odbywa się na mostku. Jednostką steruje tzw. bojowe centrum informacji, gdzie spływają wszelkie sygnały i dane z systemów rozpoznania i informatycznej sieci wsparcia dowodzenia.

Czytaj także: ORP Ślązak wcielony do służby

W swoich misjach najnowsze polskie niszczyciele min, budowane ze stali amagnetycznej przez rodzime konsorcjum, wykorzystują oryginalny system dowodzenia i zarządzania walką SCOT. Rozwiązanie autorstwa gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej przewidujący użycie m.in. podwodnych robotów i inteligentnych ładunków przeciwminowych.