W jego skład wchodzą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki i Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat" z Jasła.

Z opublikowanej informacji wynika, że testy obejmowały m.in. start rakiety. Obserwował je m.in. prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna w docelowej postaci będzie przeznaczona do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną (powyżej tzw. linii Kármána, czyli wysokości 100 km) ładunków badawczych o masie do 40 kg. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wartość dotacji to 23,6 mln złotych). Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie demonstratora rakiety oraz przeprowadzenie pomyślnego lotu próbnego, podczas którego przekroczona zostanie linii Kármána. Projekt – co istotne – zakłada też opracowanie silnika rakietowego na paliwo stało o impulsie przekraczającym 1 000 000 Ns.

Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna na belce wyrzutni z pracującym silnikiem pierwszego stopnia podcz

Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna na belce wyrzutni z pracującym silnikiem pierwszego stopnia podczas czerwcowych testów poligonowych.

WZL-1

WZL-1, które występują w roli lidera konsorcjum realizującego projekt, odpowiadają także za produkcję podzespołów rakiety. Dla łódzkiej spółki to szansa na pozyskanie nowych kompetencji, które będą mogły być wykorzystane w ekspansji działalności przedsiębiorstwa na sektor kosmiczny. Realizując projekt zakłady zdobywają też doświadczenie w zakresie systemów nośnych, które będzie mogło być następnie wykorzystane w innych przedsięwzięciach.

Projekt Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej to jeden z wielu ambitnych projektów B+R, w których uczestniczymy. Efektem naszej pracy będzie stworzenie w Polsce możliwości prowadzenia badań na dużych wysokościach, co przełoży się na rozwój krajowego przemysłu kosmicznego – w sierpniu ub.r., podczas pierwszych testów poligonowych rakiety, mówił prezes zarządu i dyrektor generalny WZL-1 Marcin Nocuń.