Jak podała POLSA, finałem rozmów jest zapewnienie udziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i krajowego przemysłu w dwóch misjach.

Chodzi o projekty Arcus i Gamow Explorer. Celem pierwszego są „obserwacje Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego, które powstaje czasie najbardziej energetycznych zdarzeń w kosmosie". Efektem misji ma być dostarczenie „wysokiej rozdzielczości obserwacji gorącego gazu zgromadzonego w galaktykach, gromadach galaktyk oraz w bliskich otoczeniu czarnych dziur".

Jeśli chodzi o projekt Gamow Explorer, POLSA podała, że przedsięwzięcie to ma dostarczyć „unikalnych obserwacji najodleglejszych błysków gamma w tzw. epoce rejonizacji, co umożliwi badanie procesów formowania pierwszych gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie".

Szczegółowy harmonogram misji nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że jedna z nich ruszy w 2028 r.

Włączenie polskich podmiotów w misje Arcus i Gamow Explorer to efekt działań koordynacyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Kosmiczną. Obejmowały one przede wszystkim przygotowanie wspólnej oferty przedłożonej NASA.

Przed nami mnóstwo pracy, ale wyniki badań każdej z tych misji mogą przynieść przełomowe odkrycia dalekiego kosmosu – podkreślił Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polskie podmioty sektora kosmicznego (instytuty badawcze, uniwersytety i spółki przemysłowe) mają otwarte drzwi do współpracy z amerykańską NASA za sprawą podpisania w październiku br. przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej porozumienia Artemis Accords. Daje ono polskim podmiotom możliwość włączenia w wielostronne programy realizowane przez NASA, zwłaszcza programu Artemis, który zakłada powrót ludzi do misji załogowych na Księżyc. Ponadto porozumienie daje Polakom możliwość uczestniczenia w programach związanych z eksploracją Marsa i innych ciał niebieskich.