Zgodnie z opublikowanym komunikatem, obecnie komisja przetargowa przystąpi do oceny złożonych propozycji. Przedmiotem zamówienia ma być dostawa 10 zestawów, w skład których wchodzić mają bezzałogowce zdolne do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej w terenie zurbanizowanym, górzystym i leśnym. Platforma bezzałogowa ma być wyposażona w napęd elektryczny, a pułap operacyjny nie może być mniejszy niż 3000 m n.p.m. Każdy zestaw ma umożliwiać wykonywanie lotów bez korzystania z dodatkowej infrastruktury. Postępowanie uruchomiono 29 grudnia 2021 r. i jest ono jednym z kilku, które mają znacząco zwiększyć liczbę bezzałogowych platform latających w Siłach Zbrojnych RP. Co rzadkie w przypadku zamówień na rzecz MON w ostatnich latach, w przypadku programu Ważka zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia weryfikacyjnego sprzętu przed zawarciem umowy.

Nie ujawniono, jakie konstrukcje zostały zaoferowane Agencji Uzbrojenia.