Jest to kolejny projekt mający na cele zwiększenia liczby i różnorodności powietrznych platform bezzałogowych w Siłach Zbrojnych RP.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu zestawów, które mają pozwalać na prowadzenie obserwacji dzienno-nocnej w terenie zurbanizowanym, górzystym i leśnym. Platforma ma być wyposażona w napęd elektryczny, a pułap operowania nie może być mniejszy niż 3000 m n.p.m.. Zestaw ma umożliwiać wykonywanie lotów bez korzystania z dodatkowej infrastruktury. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w w nim do 15 lutego 2022 r. Co ważne, zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia weryfikacyjnego sprzętu przed zawarciem umowy, a zatem przeprowadzenia jego prób mających potwierdzić zgodność ze specyfikacją.

Jak zadeklarował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w najbliższych miesiącach należy spodziewać się przyspieszenia zakupów powietrznych platform bezzałogowych dla Sił Zbrojnych RP. Planowany jest zakup znacznej liczby amunicji krążącej, ruszyła także procedura zakupu uzbrojonych taktycznych BSP średniego zasięgu, kryjących się pod kryptonimem Gryf. W przyszłym roku ma także ruszyć postępowanie dotyczące zakupu pierwszych w Polsce BSP szczebla operacyjnego klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) w ramach programu Zefir. Nie należy także zapominać o trwającym programie Albatros, który dotyczy zakupu dwóch zestawów pionowego startu i lądowania dla Marynarki Wojennej, a także planowanych na przyszły rok dostawach pierwszego zestawu BSP Bayraktar TB2.