Zainteresowane podmioty mają czas na składanie wniosków do 13 października 2020 r. Procedura ma charakter ograniczony. Obok kosztów, pozostałe kryteria oceny to okres udzielonej gwarancji na zrealizowane prace i ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac. Termin zgłoszeń nie jest przypadkowy, w sezonie zimowym jednostka nie jest bowiem udostępniana zwiedzającym.

Czytaj także: Minister Błaszczak ogłasza kolejne plany zakupów dla Wojska Polskiego

ORP Błyskawica, niszczyciel zbudowany dla Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, wszedł do służby 25 listopada 1937 r. Okręt wycofano z linii w 1975 r. i od 1976 r. pełni rolę okrętu-muzeum w Gdyni. Ostatni duży remont przeszedł na przełomie lat 2011/2012 w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. Ostatni przeprowadzono w 2014 r. Remont dokowy objął wymianę elektrod osłony katodowej.