Nie wszystkie zakończyły się podpisaniem umów z potencjalnymi dostawcami. Największy, pod względem asortymentu i potencjalnej wartości, przetarg dotyczył zakupu pojazdów specjalnych różnych typów. Został ogłoszony 25 marca i obejmował dostawy sprzętu w latach 2019-21. W jego ramach Żandarmeria Wojskowa zamierzała wyłonić dostawcę nieoznakowanych i oznakowanych mikrobusów, busów oraz furgonów. Ostatecznie przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia, gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

Czytaj także: Nowe spadochrony dla wojska

Zgodnie z informacją udzieloną 28 maja, 24 maja podpisano kontrakt z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne na dostawę ambulansu pirotechnicznego. Pojazd będzie kosztować 1 mln złotych netto. Jego zakup to owoc umów podpisanych 8 listopada 2018 r., kiedy Żandarmeria Wojskowa zamówiła sprzęt przeznaczony do wyposażenia pojazdu – wówczas zamówiono roboty pirotechniczne (które dostarczy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów), a także ciężki kombinezon pirotechniczny (dostarczony przez firmę IBCOL).

23 maja podpisano także umowę z firmą Sportis dotyczącą dostawy dwóch łodzi patrolowo-interwencyjnych wraz z wyposażeniem i przyczepami – będą kosztować 930 tys. złotych netto. Oferta była jedyną zgłoszoną w postępowaniu.

Czytaj także: Wojsko zamawia nowe pojazdy ratownicze