Pomoc ma wartość ok. 400 mln dolarów, a pakiet obejmuje: sfinansowanie modernizacji rakietowych systemów przeciwlotniczych MIM-23 HAWK przed dostawą, przekazanie 45 zmodernizowanych czołgów T-72B (modernizacja obejmie wymianę przyrządów obserwacyjno-celowniczych, systemów łączności i dopancerzenie; podobnie Królestwo Niderlandów sfinansuje dostawę 45 analogicznie zmodernizowanych T-72, a całość prac realizowana będzie we współpracy z Republiką Czeską), 1100 szt. amunicji krążącej Phoenix Ghost, 40 opancerzonych łodzi rzecznych, sfinansowanie remontów 250 pojazdów opancerzonych M1117 (dzięki czemu będzie możliwe ich dostarczenie na Ukrainę w przyszłości), dostawę systemów szyfrowanej łączności i nadzoru oraz finansowanie szkolenia personelu i wsparcie eksploatacji dostarczonego przez Stany Zjednoczone uzbrojenia oraz sprzętu.

USAI to ustanowiony w sierpniu br. program z budżetem 3 mld USD, umożliwiający wykorzystanie możliwości przemysłu zbrojeniowego do pomocy Ukrainie, przede wszystkim amerykańskiego. Oprócz tego Ukraina otrzymuje pomoc w ramach programu PDA (Presidential Drawdown Authority), który obejmuje wsparcie w postaci przekazywania Ukrainie nadwyżek z zasobów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone dotychczas przeznaczyły ponad 18,2 mld dolarów na wsparcie dla Ukrainy począwszy od 24 lutego br., a ponad 21 mld od roku 2014.