Ukraina miałaby otrzymać 18 dział nieujawnionego typu. Według większości komentatorów mowa ciągnionych 155 mm haubicoarmatach M198. Działa te są w służbie od 1979 r. i w US Army oraz US Marine Corps zostały już w większości pododdziałów wyparte przez nowocześniejsze rodziny M777 (pozostają jednak w służbie armii wielu innych państw, np.: Tunezji, Ekwadoru, Iraku czy Pakistanu).

Działo M198 w położeniu bojowym ma masę 7154 kg, całkowitą długość 11 m (w położeniu transportowym 12,3 m), z tego lufa ma długość 6,09 m (39 kalibrów). Zakres kątów podniesienia lufy wynos od −5° do 72°, co pozwala na prowadzenie ognia na odległość 22,4 km z wykorzystaniem klasycznej amunicji i do 30 km amunicją z dodatkowym napędem rakietowym. Działo można naprowadzać w azymucie w zakresie 45°. Szybkostrzelność chwilowa sięga 4 strz./min, zaś trwała 2 strz./min.

Poza 18 działami Siły Zbrojne Ukrainy otrzymają 40 tysięcy kompletów amunicji 155 mm. Szkolenie Ukraińców ma być realizowane w zakresie podstawowym, dzięki czemu ma trwać dość krótko, także za sprawą tego, że na kurs trafią doświadczeni artylerzyści, znający sowieckiego pochodzenia działa ciągnione, jak 152 mm 2A65 Msta-B. Szkolenie zostanie przeprowadzone poza granicami Ukrainy.

Amerykańscy artylerzyści przeszkolą ukraińskich kolegów w zakresie użytkowania 155 mm haubicoarmat c

Amerykańscy artylerzyści przeszkolą ukraińskich kolegów w zakresie użytkowania 155 mm haubicoarmat ciągnionych.

US Army