Dziennik napisał, że pierwszy wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy, przeznaczony do szkolenia załóg ciężkich bojowych wozów piechoty (TBMP) T-15 na bazie uniwersalnej platformy bojowej Armata powstanie w Błagowieszczeńsku w obwodzie amurskim (Wschodni Okręg Wojskowy). Ośrodek nie powstaje od zera, ale w ramach znajdującej się w Błagowieszczeńsku Dalekowschodniej Wyższej Ogólnowojskowej Szkoły Dowodzenia im. marsz. ZSRS K. K. Rokossowskiego (DWOKU – Dalniewostocznoje wysszeje obszczewojskowoje komandnoje ucziliszcze imieni Marszała Sowietskogo Sojuza K. K. Rokossowskogo).

Czytaj więcej

Rosyjska armia odebrała pierwsze czołgi T-14

W ramach nauki kursanci zapoznają się najpierw z konstrukcją bwp T-15 (a także czołgu T-14), jego uzbrojeniem i systemami pokładowymi oraz obsługą i utrzymaniem w sprawności. Wreszcie, na późniejszych latach kursu, z wykorzystaniem T-15 w walce (podczas przemarszów, w natarciu i obronie, w różnych scenariuszach taktycznych). Będą to zajęcia teoretyczne, na symulatorach i poligonowe z użyciem prawdziwego sprzętu, czyli wozów T-15. Już teraz trwa wyposażanie DWOKU w różne pomoce dydaktyczne, wliczając też te prezentujące poszczególne zespoły i szczegóły konstrukcyjne wozów T-15 i T-14.

Prototypowe bojowe wozy piechoty T-15 podczas przygotowań do jednej z moskiewskich defilad z okazji

Prototypowe bojowe wozy piechoty T-15 podczas przygotowań do jednej z moskiewskich defilad z okazji Dnia Zwycięstwa.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

Jednocześnie, niejako równolegle, kursanci będą zapoznawać się z innym bojowym wozem piechoty nowej generacji, czyli B-11 Kurganiec. Choć artykuł „Izwiestii" nie wyjaśnia, czy kursanci mają być szkoleni jednocześnie jako załogi i T-15, i B-11. Czy może w tym drugim przypadku zapoznawanie się z tym wozem będzie miało charakter fakultatywny? Inna sprawa, że oba wozy mogą mieć zbliżone lub nawet identyczne rozwiązania w zakresie systemu kierowania ogniem czy dowodzenia i łączności.

Czytaj więcej

Najnowszy rosyjski czołg z problemami. Kolejne opóźnienia w produkcji

Prócz trwających prac wyposażeniowych, w DWOKU powstaje szczegółowy program nauczania przyszłych załóg T-15. „Izwiestia" podkreśla innowacyjność nowego szkolenia ze względu na brak technicznych i konstrukcyjnych podobieństw między T-15 i B-11 a bojowymi wozami piechoty poprzednich generacji, wśród których nie ma w ogóle odpowiednika T-15. Wybór DWOKU w Błagowieszczeńsku na ośrodek szkoleniowy może dziwić, biorąc pod uwagę jego dalekowschodnie położenie, w tym także oddalenie od Moskwy, a nawet bazy produkcyjnej Urałwagonzawodu. Jeszcze pod koniec 2020 r. rosyjska agencja informacyjna TASS podawała, że pierwszy kurs szkoleniowy załóg i służb technicznych przyszłych czołgów T-14 zostanie utworzony siłami Omskiego Instytutu Techniki Samochodowej i Pancernej (Omskij awtobronietankowyj inżeniernyj institut, OABII) i Nowosybirskiej Wyższej Wojskowej Szkoły Dowodzenia (Nowosibirskoje wysszeje wojennoje komandnoje ucziliszcze, NWWKU).