Jednostka ma trafić do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Matką chrzestną została pani mgr inż. Hanna Szkodo, dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. W uroczystości, ograniczonej przez pandemię COVID-19, uczestniczyli dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr por. Robert Szymaniuk, a także przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej i inni zaproszeni goście.

Czytaj także: Drugi holownik przekazany

Umowę na budowę sześciu holowników projektu B860, o wartości 283,488 mln zł brutto, podpisano  19 czerwcu 2017 r. Dotychczas Marynarka Wojenna wprowadziła do służby pierwsze dwie jednostki (H-11 Bolko w Świnoujściu H-1 Gniewko w Gdyni). Obecnie trwają prace wyposażeniowe przy drugiej parze. Nowe jednostki pozwolą na zastąpienie obecnie eksploatowanych holowników i innych jednostek pomocniczych, m.in. poławiacza torped K-8.

Stocznia Remontowa Shipbuilding prowadzi obecnie pracę przy budowie dwóch ostatnich holowników i dwóch niszczycieli min typu Kormoran. Są to jedyne nowe jednostki zamówione przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla Marynarki Wojennej. Stocznia zgłosiła także swój akces do dialogu technicznego dotyczącego jednostki demagnetyzacyjnej, która kryje się pod kryptonimem Magneto.

Czytaj także: Przeciwminowe roboty pomogą Kormoranom