Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie wniosków do 29 sierpnia. Usługa ma zostać wykonana w ciągu czterech miesięcy od momentu podpisania umowy. Obok ceny innymi kryteriami podlegającymi ocenie będą koncepcja realizacji zamówienia i kompetencje kluczowego personelu. Szczegóły zostaną przekazane podmiotów zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umowa ma obejmować zrealizowanie badania naukowego „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi uwzględniającej maksymalne zaangażowanie podmiotów krajowych".

Zainteresowanie wykorzystaniem środków obserwacji technicznej umieszczonych na orbicie okołoziemskiej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencję Uzbrojenia nie jest nowością. W marcu tego roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak informował, że do końca czerwca miał zostać podpisany kontrakt na dostawę dwóch satelitów wraz ze stacją odbiorczą – wykonawcą umowy umiał być przemysł francuski. Dotychczas nie doszło jednak do jej zawarcia – być może będzie miało to miejsce w czasie tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.