Najwięcej, bo aż 33,42 proc. środków (jak łatwo policzyć, przełoży się to na 33,42 mld euro), zostanie przeznaczone na modernizację w domenie powietrznej. Umożliwi to zakup nowych samolotów bojowych, morskich samolotów patrolowych czy nowych ciężkich śmigłowców transportowych. 20,75 proc. środków zostanie przeznaczone na zakup i wdrażanie różnego rodzaju systemów dowodzenia i kontroli. Kolejną co do wielkości pozycję, która pochłonie 18 proc. środków, stanowi modernizacja niemieckiej marynarki wojennej. Dzięki temu możliwe będzie zastąpienie najstarszych korwet typu K130 nowymi i zakup dodatkowych okrętów podwodnych typu 212CD oraz fregat (właściwie niszczycieli) typu 126. Co ciekawe, niektóre zdolności związane z domeną morską (głównie zwalczanie okrętów podwodnych), otrzymają osobne finansowanie w postaci 8,81 proc. wartości funduszu. 16,61 proc. środków otrzymają wojska lądowe, które dzięki temu będą mogły zastąpić starzejące się bojowe wozy piechoty Marder i kołowe transportery opancerzone Fuchs. Pozostałe pozycje to uzbrojenie i wyposażenie osobiste żołnierzy Bundeswehry (1,98 proc.) oraz prace badawczo-rozwojowe nad sztuczną inteligencją (0,43 proc.).

Zgodnie z komunikatem BMVg, „Fundusze specjalne pozwolą na trwałe załatanie najpilniejszych luk w zdolnościach". Kluczem do sukcesu ma być jednak nie zakup nowoczesnych bwp, samolotów albo okrętów, lecz taki dobór nabywanych środków, aby zapewniane przez nie zdolności wzajemnie się uzupełniały.