Dziesiąta niemiecka korweta, przyszła Lübeck (F 269), podobnie jak cztery poprzednie okręty drugiej serii typu K130, budowana jest przez konsorcjum celowe ARGE K130. Tworzą je: Fr. Lürssen Werft GmbH Co. KG (lider, obecna nazwa Naval Vessels Lürssen - NVL), thyssenkrupp Marine Systems GmbH i German Naval Yards Kiel GmbH. Stocznie należące do tych spółek podzieliły proces budowy między swoje zakłady. W ramach tej decentralizacji przednie części korwet produkują stocznie Lürssen w Vegesack (dwie) i German Naval Yards Kiel w Kilonii (trzy), zaś wszystkie „połówki" tylne NVL Peene-Werft w Wolgaście. Gotowe kawałki kadłubów są holowane do hamburskiej stoczni NVL Blohm+Voss, w której są łączone w całość w krytym doku. Tam też okręty są wodowane i wyposażane.

Obecnie w Hamburgu trwają przygotowania do prób morskich prototypowej Köln (F 265), której przekazanie Deutsche Marine ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wyposażana na wodzie jest też druga ‒ Emden (F 266). Montaż Karslruhe (F 267) jest w zaawansowanym stadium, zaś stępkę czwartej ‒ Augsburg (F 268) położono w lipcu ubiegłego roku.

Model korwety K130 drugiej transzy.

Model korwety K130 drugiej transzy.

Lürssen.

Korwety typu K130 drugiej serii będą niemal takie same jak ich poprzedniczki. Zmiany obejmą niektóre sensory, np. system radiolokacyjny Hensoldt TRS-4D wraz z interrogatorami system identyfikacji bojowej "swój-obcy" MSSR 2000I zastąpi starszy model TRS-3D. Nowsza będzie też armata ‒ na pierwszej serii zainstalowano działa Leonardo Oto Melara Compact, zdjęte ze ścigaczy rakietowych typu 143, które zastąpiły korwety K130, i wyremontowane. Teraz będą to nowo wyprodukowane Super Rapid. Ponadto korwety obydwu serii zostaną zintegrowane z trzema systemami wiropłatów bezzałogowych Sea Falcon. Rdzeniem każdego z nich będą śmigłowce bezzałogowe UMS Skeldar V-200, zaś ograniczona liczba systemów spowoduje konieczność ich przenoszenia na okręty pełniące określone misje.

Korweta Lübeck odziedziczy nazwę po ‒ również ostatniej w swojej serii ‒ fregacie typu 122. 17 stycznia bieżącego roku Lübeck (F 214) opuściła swój port macierzysty w Wilhelmshaven, aby po raz ostatni dołączyć do Stałej Grupy Morskiej NATO 2 (SNMG 2) na Morzu Egejskim. Po zakończeniu misji 32-letnia fregata zostanie przygotowana do wycofania z eksploatacji.