Powodem tego kroku są zmiany w mandacie kontyngentu Bundeswehry działającego na Bliskim Wschodzie.

Niemieckie Tornado od 2015 r. wykonują loty rozpoznawcze nad zapalnymi rejonami Bliskiego Wschodu na rzecz koalicji walczącej w fundamentalistami islamskimi. Początkowo stacjonowały w Turcji, a później przeniesiono je do Jordanii, na lotnisko Szachid Mwaffak. Misja miała zakończyć się pod koniec października 2019 r., ale została przedłużona o pół roku na prośbę Stanów Zjednoczonych. Niemieckie Tornado mają zastąpić samoloty włoskiego lotnictwa, jednak dotychczas brak informacji o przygotowaniu stosownego kontyngentu przez Rzym.

Misja na Bliskim Wschodzie jest kolejną, którą realizują załogi Tornado należących do Luftwaffe. Wcześniej operowały nad  Afganistanem (od 2007 r.), a w latach 90. nad Bałkanami. Poza operacją Allied Force w 1999 r., były to wyłącznie misje o charakterze rozpoznawczym.