Francuska Marynarka Wojenna eksploatuje dziesięć jednostek tego typu, które otrzymały lokalne oznaczenie Eridan. Stacjonują one w Breście i Tulonie. Okręty wykonując zadania na wodach europejskich, m.in. w stałych zespołach okrętów przeciwminowych NATO.

Prace serwisowe mają być prowadzone w stoczniach lokalnych i obejmować pełne spektrum wsparcia. Dodatkowo umowa obejmuje przygotowanie do wycofania ze służby dwóch jednostek – Orion oraz Cassiopée.

Niszczyciele min typu Eridan zostały wcielone do służby w latach 80. XX wieku. W 1995 r. Francuzi odkupili od Belgii trzy jednostki, w tym samym czasie jeden z okrętów został sprzedany do Pakistanu. Proces wycofywania ze służby rozpoczął się w 2009 r., dotychczas z szeregów Marine Nationale wycofano trzy niszczyciele min tego typu.

Naval Group od wielu lat uczestniczy w programach wsparcia eksploatacji okrętów eksploatowanych we Francji, m.in. dzięki specjalistom tego podmiotu wdrożono do realizacji nowy sposób wykonywania umów, nagradzający optymalizację prac serwisowych. Każdy typ okrętów ma bowiem określony czas na remonty i pobyt w stoczni – przekroczenie tego wskaźnika powoduje kary umowne na rzecz skarbu państwa. Dodatkowo dedykowane linie wsparcia powodują, że w przypadku wystąpienia niesprawności technicznej w czasie operacji, specjaliści Naval Group mogą przygotować rozwiązanie problemu bądź wysłać ekipę remontową w miejsce, do którego dana jednostka ma przybyć na postój techniczny.

Czytaj też: Dziewiąta fregata typu FREMM dla Włoch