Przedmiotem umowy jest dostawa 11 pojazdów, które mają zostać dostarczone w latach 2024-2025. Wartość umowy wynosi 144 mln złotych brutto. Pojazdy bazowe pochodzić będą z zasobów Sił Zbrojnych RP, stąd umowa nie uwzględnia kosztów ich pozyskania.

W latach 2016-2017 Siły Zbrojne RP wdrożyły 33 Rosomaki-WRT (31 seryjnych i dwa partii próbnej). Zostały one zamówione na mocy umowy z 20 czerwca 2014 r. o wartości 233,5 mln złotych brutto. Etatowo każda kompania pojazdów rodziny Rosomak powinna dysponować jednym Rosomakiem-WRT. Rosnąca liczba tak wyposażonych kompanii, przede wszystkim Kompanijnych Modułów Ogniowych moździerzy samobieżnych na podwoziu kołowym Rak, skłoniła resort obrony narodowej do zamówienia ich kolejnej partii.

Rosomak-WRT jest przeznaczony do zabezpieczenia działań pododdziałów zmotoryzowanych wykorzystujących kołowe transportery opancerzone Rosomak. W skład jego załogi wchodzi: dowódca, kierowca, dwóch mechaników i opcjonalnie sanitariusz. Budowa i wyposażenie specjalistyczne wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT umożliwia wykonywanie diagnostyki, wyciąganie i ewakuację uszkodzonych pojazdów, prowadzenie remontów bieżących oraz realizację innych zadań z zakresu ratownictwa i rozpoznania technicznego. Pojazd może prowadzić także obserwację i jest zdolny do samoobrony, ponieważ został wyposażony w zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia ZSMU 1276 A3 z 7,62 mm karabinem maszynowym. Wyposażenie pojazdu obejmuje m.in.: zdalnie sterowany wysięgnik hydrauliczny o udźwigu 1,3 tony, wyposażenie diagnostyczne, obsługowe oraz ewakuacyjne i ratownicze, pokładowy zespół prądotwórczy, agregaty spawalnicze, zestaw do szybkich napraw elektrycznych i mechanicznych, kamery do obserwacji dzienno-nocnej oraz system samoosłony pojazdu. Zasadnicze parametry taktyczno-techniczne są tożsame z innymi wersjami KTO Rosomak.