ORP Albatros na próbach zdawczo odbiorczych

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Marynarkę Wojenną RP, na wodach Zatoce Gdańskiej prowadzone są próby zdawczo-odbiorcze niszczyciela min Albatros. Drugiego z trzech okrętów przeciwminowych projektu 258 Kormoran II, zamówionego przez Marynarkę Wojenną RP na mocy umowy z grudnia 2017 r.

Publikacja: 06.04.2022 15:11

Niszczyciel min Albatros powracający z jednego z kolejnych rejsów w ramach prób morskich.

Niszczyciel min Albatros powracający z jednego z kolejnych rejsów w ramach prób morskich.

Foto: Andrzej Nitka

O prowadzeniu badań zdawczo-odbiorczych tej jednostki informuje również Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni, który wraz ze stocznią Remontowa Shipbuilding z Gdańska i PGZ Stocznią Wojenną z Gdyni wchodzi w skład konsorcjum podmiotów odpowiedzialnych za budowę tych jednostek.

W informacji tej zawarte zostały następujące stwierdzenia – „Moment, w którym jesteśmy w programie to kluczowy sprawdzian funkcjonalny wszystkich zintegrowanych systemów morskich i bojowych. OBR CTM odpowiada za dostarczenie systemu integrującego efektory i sensory do jednej spójnej informacji, w ramach Okrętowego Systemu Zarządzania Walką – SCOT. Prototyp tego systemu został użyty na jednostce Kormoran, oddanej do służby w 2017 r. Słuchając sugestii i uwag zamawiającego oraz użytkownika, wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności w OSZW SCOT, które obecnie prezentowane są komisji odbiorczej. Nie ustajemy w wysiłkach, by dotrzymać zobowiązań kontraktowych, tak by dwa kolejne nowoczesne niszczyciele min typu 258 Kormoran II weszły do służby w Marynarce Wojennej RP."

ORP Albatros. Fot./Marcin Chała

ORP Albatros. Fot./Marcin Chała

Marcin Chała

Umowa dotycząca budowy dwóch seryjnych niszczycieli min proj. 258, czyli przyszłych OORP Albatros (602) i Mewa (603) oraz dostawy pakietów wsparcia logistycznego do wszystkich trzech niszczycieli min tego typu o początkowej wartości 1,186 mld złotych, została podpisana 27 grudnia 2017 r. pomiędzy ww. konsorcjum a Inspektoratem Uzbrojenia. Budowę pierwszego seryjnego niszczyciela min Albatros rozpoczęto 18 września 2018 r., kiedy to odbyła się uroczystość palenia pierwszych blach przeznaczonych do jego budowy. Położenie stępki tego okrętu nastąpiło 5 grudnia 2018 r., zaś uroczystość chrztu i wodowania odbyła się 10 października 2019 r.

Wprowadzone już w trakcie budowy seryjnych okrętów zmiany podniosły koszt realizacji tej umowy do ok. 1,4 mld złotych brutto. Wynikały one między innymi z zaleceń i wniosków z badań kwalifikacyjnych oraz eksploatacyjno-wojskowych prototypowego Kormorana. Zmiany te były poważne, bo obejmowały m.in. doposażenie jednostek w pojazdy Teledyne Gavia Defence i Saab Double Eagle SAROV. Ten ostatni zastąpił pojazdy Saab Double Eagle Mk III i Morświn (wyprodukowany przez Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej). Jak również wzbogacenie systemu OPM w sonar holowany Kraken KATFISH 180 (Kraken's Active Towfish) wraz z systemem jego stawiania i wybierania, a także modyfikację uzbrojenia okrętów poprzez pozyskanie i instalację nowego artyleryjskiego systemu uzbrojenia OSU-35K opracowanego przez konsorcjum składające się z: PIT-Radwar, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej.

Niszczyciel min ORP Kormoran.

Niszczyciel min ORP Kormoran.

FOW/chor. mar. Marcin Purman

Po raz pierwszy Albatros wyszedł w morze 8 czerwca 2021 r., tym samym rozpoczął on program stoczniowych próby morskie mających na celu regulację urządzeń i systemów okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Przebiegały one z różną intensywnością do początku bieżącego roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inspektorat Uzbrojenia w grudniu ub.r. próby zdawczo-odbiorcze tego okrętu zaplanowane zostały na I kwartał 2022 r., zaś przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP planowane było na koniec marca br. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy harmonogram dostawy zamawiającemu tego okrętu uległ kolejnym korektom.

Należy przy tym podkreślić, że obydwa seryjne niszczyciele min nadal nie mają zainstalowanego swojego głównego uzbrojenia artyleryjskiego tj. systemu OSU-35K, i bez niego realizują dotychczasowe etapy prób. Zgodnie z informacjami przekazanymi na początku stycznia br. przez Agencję Uzbrojenia, badania kwalifikacyjne nowej 35 mm armaty okrętowej OSU-35K będą realizowane w II kwartale 2022 r., po zamontowaniu jej Albatrosie.

O prowadzeniu badań zdawczo-odbiorczych tej jednostki informuje również Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni, który wraz ze stocznią Remontowa Shipbuilding z Gdańska i PGZ Stocznią Wojenną z Gdyni wchodzi w skład konsorcjum podmiotów odpowiedzialnych za budowę tych jednostek.

W informacji tej zawarte zostały następujące stwierdzenia – „Moment, w którym jesteśmy w programie to kluczowy sprawdzian funkcjonalny wszystkich zintegrowanych systemów morskich i bojowych. OBR CTM odpowiada za dostarczenie systemu integrującego efektory i sensory do jednej spójnej informacji, w ramach Okrętowego Systemu Zarządzania Walką – SCOT. Prototyp tego systemu został użyty na jednostce Kormoran, oddanej do służby w 2017 r. Słuchając sugestii i uwag zamawiającego oraz użytkownika, wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności w OSZW SCOT, które obecnie prezentowane są komisji odbiorczej. Nie ustajemy w wysiłkach, by dotrzymać zobowiązań kontraktowych, tak by dwa kolejne nowoczesne niszczyciele min typu 258 Kormoran II weszły do służby w Marynarce Wojennej RP."

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego