Głównymi przemysłowymi realizatorami programu będą: Leonardo, BAE Systems i Mitsubishi Heavy Industries. Dodatkowo do prac dołączą inne podmioty mające swoje siedziby w państwach członkowskich. GCAP ma osiągnąć status operacyjny do 2035 r. Podpisanie porozumienia to wynik wcześniejszych negocjacji i ustaleń, o których media japońskie poinformowały w lecie bieżącego roku. Współpraca ma na celu obniżenie kosztów projektowania maszyn tej klasy, a zbliżenie Tokio, Rzymu i Londynu wynikało m.in. z podobieństw w zakresie wymagań stawianych przed samolotem nowej generacji. GCAP ma pozwolić na zastąpienie obecnie eksploatowanych wielozadaniowych samolotów bojowych, takich jak: Eurofighter Typhoon, Boeing F-15J Eagle i Mitsubishi F-2. Dodatkowo uzupełnieniem dla GCAP mają być samoloty 5. generacji Lockheed Martin F-35 Lightning II, które są sukcesywnie kupowane przez wszystkie trzy wymienione wyżej państwa.

Nie można wykluczyć, że do programu dołączy kolejny uczestnik – Królestwo Szwecji, której władze wyrażają zainteresowanie udziałem w nim. Szwedzkim partnerem przemysłowym stałby się w tym przypadku Saab.

Początkowo Japończycy planowali zacieśnić współpracę przemysłową ze Stanami Zjednoczonymi. Partnerem dla Mitsubishi Heavy Industries miała być korporacja Lockheed Martin, jednak pomimo jej wyboru w grudniu 2020 r. jako partnera w programie myśliwca nowej generacji F-X, dotąd nie doszło do sformalizowania tych planów. Ma to związek z bliżej nieokreślonymi trudnościami dotyczącymi transferu technologii amerykańskich. W tej sytuacji amerykańska administracja wyraziła pełne poparcie dla inicjatywy trzech państw, wskazując, że wszystkie są kluczowymi partnerami Waszyngtonu w sferze globalnego bezpieczeństwa.