Bundeswehra testuje okrętowy laser przeciwko bezzałogowcom

Spółki MBDA Deutschland i Rheinmetall oraz Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec poinformowały oficjalnie o próbach bojowego systemu laserowego, prowadzonych w sierpniu tego roku.

Publikacja: 28.10.2022 15:38

Kontener z demonstratorem systemu wysokoenergetycznej broni laserowej HEL na pokładzie fregaty Sachs

Kontener z demonstratorem systemu wysokoenergetycznej broni laserowej HEL na pokładzie fregaty Sachsen w zbliżeniu.

Foto: BAAINBw/ MBDA Deutschland

Wówczas po raz pierwszy w historii Bundeswehra z powodzeniem użyła broni laserowej z pokładu okrętu wojennego.

Do prób wytypowano fregatę Sachsen (F219) typu 124. 17 czerwca weszła ona do Marinearsenal (MARs) w Kilonii, gdzie ze śródokręcia jednostki zdjęto dwa stelaże Mk 141 do ośmiu kierowanych pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon. Tak uzyskane miejsce wykorzystano do instalacji demonstratora broni laserowej zintegrowanego w 20-stopowym kontenerze, który został zainstalowany na wstępnie przygotowanej ramie na pokładzie.

W ramach prób, 30 sierpnia Sachsen z powodzeniem „ostrzeliwała" bezzałogowce w bliskiej i dużej odległości na Bałtyku u wybrzeży poligonu w Putlos.

Za rozwój demonstratora broni laserowej odpowiada grupa robocza ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Hochenergielaser Marinedemonstrator, w skład której wchodzą MBDA Deutschland i Rheinmetall Waffe Munition.

Przyszły system wysokoenergetycznej broni laserowej HEL (High Energy Laser) dla Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec jest szczególnie przydatny do obrony przed bezzałogowcami powietrznymi, ich rojami lub atakującymi motorówkami na bliskim i dalekim dystansie. W perspektywie można jednak zwiększyć jego moc i wykorzystać do niszczenia pocisków kierowanych lub moździerzowych.

Fregata Sachsen (F219) typu 124 z zamontowanym kontenerem z demonstratorem systemu wysokoenergetyczn

Fregata Sachsen (F219) typu 124 z zamontowanym kontenerem z demonstratorem systemu wysokoenergetycznej broni laserowej HEL.

BAAINBw/MBDA Deutschland.

Wspólna faza integracji i testów demonstratora morskiego rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2021 r., którą zespół integracyjny ARGE zakończył udanym testem FAT (Factory Acceptance Test) na poligonie w Unterlüß w Dolnej Saksonii. Następnie dokonano integracji demonstratora na fregacie Sachsen w Kilonii. W lipcu bieżącego roku odbyła się pierwsza kampania testowa w zatoce Eckernförde w Surendorfie na poligonie WTD71 (Wehrtechnische Dienststelle 71). Podczas testów zweryfikowano działanie poszczególnych sensorów, w tym systemu głowic optoelektronicznych i radaru. Ponadto badano współdziałanie wszystkich elementów i procedur całego łańcucha od wykrycia celu do jego ostrzelania. Testy obejmowały dużą liczbę realistycznych scenariuszy bojowych. Ich planowanie i dostarczanie różnego rodzaju celów na lądzie, na morzu i w powietrzu przeprowadziło i zorganizowało BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec). Za testy odpowiedzialny był WTD71.

Próby wysokoenergetycznej broni laserowej będą trwały do połowy 2023 r. W kolejnych kampaniach demonstrator będzie poddawany testom w kolejnych scenariuszach. Po nich zostaną podjęte dalsze działania na drodze do w pełni funkcjonalnej, operacyjnej broni laserowej.

Podział udziałów pracy w ARGE na efektorze jest mniej więcej równy. MBDA Deutschland odpowiada za: wykrywanie, wytypowanie i śledzenie celów; konsolę sterującą oraz połączenie demonstratora HEL z systemem dowodzenia i kontroli. Rheinmetall jest z kolei odpowiedzialny za: system celowania, prowadzenie wiązki i kontener demonstratora, jak również mechaniczną i elektryczną integrację demonstratora na pokładzie fregaty Sachsen, a docelowo także źródła lasera wysokoenergetycznego wraz z jego obwodem.

Wówczas po raz pierwszy w historii Bundeswehra z powodzeniem użyła broni laserowej z pokładu okrętu wojennego.

Do prób wytypowano fregatę Sachsen (F219) typu 124. 17 czerwca weszła ona do Marinearsenal (MARs) w Kilonii, gdzie ze śródokręcia jednostki zdjęto dwa stelaże Mk 141 do ośmiu kierowanych pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon. Tak uzyskane miejsce wykorzystano do instalacji demonstratora broni laserowej zintegrowanego w 20-stopowym kontenerze, który został zainstalowany na wstępnie przygotowanej ramie na pokładzie.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej