Fregata Sachsen (F219) typu F124 została wytypowana do roli platformy przeciwlotniczego systemu laserowego opracowanego przez konsorcjum Rheinmetall AG i MBDA Deutschland GmbH. W listopadzie 2020 r. BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec) przyznało grupie przemysłowej Rheinmetall AG kontrakt na opracowanie kluczowego komponentu przyszłego systemu broni laserowej. Głównym wykonawcą projektu był oddział Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Natomiast w styczniu 2021 r. BAAINBw zleciło Rheinmetallowi produkcję, integrację i testy stanowiska broni laserowej na okręcie.

Fregata Sachsen weszła 17 czerwca do Marinearsenal (MARs) w Kilonii, gdzie ze śródokręcia jednostki zdjęto dwa stelaże Mk 141 do pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon. Tak uzyskane miejsce wykorzystano do instalacji kontenera z „działkiem laserowym".

Właśnie rozpoczęte próby morskie systemu odbywają się na poligonie WTD71 (Wehrtechnische Dienstelle 71) znajdującym się na Zatoce Eckernförde. Okręt jest zakotwiczony blisko brzegu, a system wycelowany w stronę stacji pomiarowej w Surendorfie. Tam zostanie przeprowadzony pomiar siły ognia i celności nowego systemu uzbrojenia.

Laser ma przede wszystkim służyć do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych i innych małych celów, jak też pocisków przeciwokrętowych. W razie potrzeby może też razić obiekty lądowe. Jego moc wynosi ok. 20 kW. System składa się z dwunastu modułów, z których każdy wykorzystuje laser światłowodowy o mocy 2 kW. Ich wiązki są łączone w jedną za pomocą siatki dielektrycznej. Technologia ta pozwala zbudować laser o mocy nawet 100 kW. Charakteryzuje się ona też stosunkowo niewielkim poborem mocy.