- Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Jeszcze raz to powtarzam. Ponad 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Bardzo za to dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że tak wiele osób zgłasza się do służby wojskowej. Przed chwilą właśnie żołnierze tu z garnizonu w Białej Podlaskiej złożyli swoją przysięgę. Już dwa lata działa garnizon w Białej Podlaskiej. Przez dwadzieścia lat nie było wojska w Białej Podlaskiej. Te budynki niszczały. To miejsce niszczało. Teraz wróciło życie. Są żołnierze Wojska Polskiego - Błaszczak.

Na płycie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 160 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To już 3 przysięga wojskowa, która odbyła się w 18 Pułku Logistycznym.

- Nawet najlepiej wyposażone wojsko musi być liczne, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za zgłoszenia do służby w Wojsku Polskim. Dziś i jutro 3400 żołnierzy złożyło i złoży przysięgę. Większość z nich będzie żołnierzami zawodowymi. Część z nich trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc będzie łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. Nawet ci, którzy nie zdecydują się na służbę w Wojsku Polskim zostaną przeszkolonymi rezerwistami. To też jest bardzo ważne, bo będą wiedzieli już jak zachować się w sytuacji kryzysowej. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale także i dla bezpieczeństwa Europy – podkreślił.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia rozpoczęcie służby w Wojsku Polskim po zakończeniu dwuetapowego szkolenia – szkolenia zasadniczego oraz specjalistycznego, które realizowane jest do 11 miesięcy w wybranej przez uczestnika jednostce wojskowej.