Terytorialsi obronią i dostarczą prąd

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 7 brygad od Śląska i Pomorza po Mazowsze i Podkarpacie w tym tygodniu przećwiczą jak najsprawniej dostarczyć energię elektryczną z polowych generatorów instytucjom i mieszkańcom w razie awarii i utraty zasilania.

Publikacja: 30.11.2022 17:26

Terytorialsi obronią i dostarczą prąd

Foto: archiwum prywatne

- Operacja pod kryptonimem „Przyjazna Energia-22" będzie miała praktyczny charakter. W porozumieniu z lokalnymi samorządami w starannie wytypowanych miejscach uznanych przez władze za krytycznie zagrożone ustawimy nasze Kontenerowe Elektrownie Polowe (KEP) i zapewnimy na próbę awaryjne zasilanie w energię elektryczną ważnym obiektom i instytucjom – tłumaczy istotę ćwiczeń mjr Witold Sura rzecznik WOT.

Żołnierze – operatorzy KEP przejdą w tym czasie szkolenie ucząc się od specjalistów z energetyki jak można usprawnić zasilanie w prąd w warunkach kryzysowych – czyli niespodziewanych przerw w dostawach energii na określonym obszarze. Doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie zapewnią wojsku czołowe spółki sektora energetycznego m.in. PGE, Tauron Dystrybucja, Energa Operator oraz Enea S.A.

Energetycy wyszkolą mundurowych

-To już kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotowują żołnierzy WOT do realizacji nowych zadań nałożonych niedawno przyjętą ustawą O obronie Ojczyzny czyli wspierania lokalnych społeczności w sytuacji kryzysowej – mówi mjr Sura.

Rzecznik WOT : Pierwsze ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę rejony, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej.

Wspólne ćwiczenia żołnierzy WOT „Przyjazna Energia-22" z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich statutowych powinnościach – zastrzegają żołnierze. To jedynie przygotowanie i weryfikacja gotowości ludzi i sprzętu do działań w nadzwyczajnej sytuacji.

Nowe rozkazy dla WOT

Z chwilą wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zmieniły się procedury działania instytucji państwa w sytuacjach kryzysowych. To wojska obrony terytorialnej odpowiadają obecnie na znaczną część niemilitarnych zadań w sferze działań antykryzysowych MON. Dowódca WOT gen. Wiesław Kukuła został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia działań ratowniczych ze strony wojska.

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 rodzimej produkcji składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 kW i 1 x 400 kW. Segmenty agregatu mogą działać połączone zapewniając maksymalną moc zasilania, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania na dostawy energii da się wykorzystywać tylko pojedyncze moduły KEP. Do ich obsługi są wyznaczani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają odpowiednie uprawnienia. Pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez całe tygodnie zapewniając w potrzebie awaryjne zasilanie ważnych obiektów czy obszarów – zapewnia rzecznik WOT.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego