Zgodnie z upublicznionymi informacjami, umowa została zawarta 22 września i ma wartość 33,3 mln złotych. W procedurze zastosowaniu negocjacje z wybranym podmiotem bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jest to związane z faktem, że Kongsberg Defence & Aerospace jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej pocisków przeciwokrętowych NSM, które stanowią uzbrojenie MJR. Szczegółowy zakres usługi nie został upubliczniony.

Polska zakupiła znaczną liczbę pocisków Kongsberg NSM: w grudniu 2008 r. 12, w grudniu 2010 r. kolejnych 38, a w grudniu 2014 r. zamówiono jeszcze 24 pociski, co wynikało z decyzji o sformowaniu drugiego dywizjonu ogniowego MJR.

Dwa pociski zostały wykorzystane w czasie pierwszych strzelań rakietowych jednostki, które odbyło się w Norwegii w czerwcu 2016 r. Kolejne dwa użyto we wrześniu 2019 r., także na norweskim poligonie, a same ćwiczenia poprzedziła podobna umowa pomiędzy 18. WOG a Kongsberg Defence & Aerospace w sprawie wsparcia strzelań rakietowych Morskiej Jednostki Rakietowej na norweskim poligonie Andøya. Wówczas usługa ta kosztowała 13,1 mln złotych netto. Zawarcie umowy w 2022 r. może zatem oznaczać, że na przestrzeni najbliższych miesięcy MJR ponownie uda się do Norwegii w celu przeprowadzenia trzeciego w swojej historii strzelania bojowego.