Dziś na stanie jednostek Sił Zbrojnych RP jest 28 śmigłowców bojowych Mi-24D/W, a w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na latach 2021-2035 jest realizacja projekt Kruk, którego celem jest zakup nowych śmigłowców tej klasy w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku Mi-24D/W kluczem do podjęcia decyzji o modernizacji bądź doposażeniu – a więc przedłużenia okresu ich eksploatacji pod polskim niebem – jest zakończenie fazy analityczno-koncepcyjnej, a to jest połączone z zakończeniem, zaplanowanej do końca 2021 r., próby zmęczeniowej struktury płatowca Mi-24. Powyższe prace są prowadzone na terenie WSK PZL-Świdnik na zlecenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Jak wskazuje Agencja Uzbrojenia: W odniesieniu do kwestii związanych z modernizacją śmigłowców Mi-24D/W, dalsze czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zadania są skorelowane z wynikami trwających prób zmęczeniowych, w efekcie których zostaną określone możliwości przedłużenia resursu technicznego śmigłowca.

Przypomnijmy, próba ma dać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wydłużenie resursu technicznego maszyn Mi-24 do 5500 godzin lotu lub 14 000 lądowań. W grę wchodzi modernizacja części z eksploatowanych maszyn, jednak nie można wykluczyć, że przeciągające się prace mogą doprowadzić do zarzucenia projektu i skoncentrowania środków budżetowych na zakupie nowych śmigłowców w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku programu Kruk, nadal nie zakończono analiz obejmujących kwalifikację powyższego zamówienia pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Przypomnijmy, że zgodnie z deklaracjami ministra obrony Mariusza Błaszczaka, wybór na zostać dokonany pomiędzy dwiema konstrukcjami amerykańskimi ‒ Bell AH-1Z Viper i Boeing AH-64E Apache Guardian.