MON wyjaśnia kwestię stopnia gotowości samolotów F-16 Jastrząb

4 lipca na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą zwiększenia stopnia gotowości operacyjnej wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16 Jastrząb.

Publikacja: 06.07.2022 15:31

Ministerstwo Obrony Narodowej deklaruje, że poziom gotowości operacyjnej polskich samolotów F-16 Jas

Ministerstwo Obrony Narodowej deklaruje, że poziom gotowości operacyjnej polskich samolotów F-16 Jastrząb jest podobny jak w innych państwach NATO eksploatujących sprzęt latający tego samego typu.

Foto: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego

Powyższa interpelacja została skierowana do MON 4 maja, a jej autorką była poseł Hanna Gill-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050). Czytamy w niej: Eksperci podkreślają, że w związku z wojną na Ukrainie wydaje się zasadne, by systemowo zwiększyć stopnień gotowości operacyjnej eksploatowanych statków powietrznych F-16C/D Jastrząb. Wymagałoby to wzorowania na systemach eksploatacji US Air Force. Eksperci wskazują jako konieczne m.in. zwiększenie liczby części dostępnych w polskich magazynach oraz skrócenie czasu serwisów okresowych, aby gotowość operacyjna tych samolotów oscylowała między 70 a 80 proc., tak jak ma to miejsce w USA.

Proszę zatem o odpowiedź na pytanie:

Czy MON we współpracy ze stroną amerykańską opracuje program systemowego zwiększenia gotowości operacyjnej polskich Jastrzębi i czy znajdą się na to środki?

Odpowiedzi udzielił, tradycyjnie, sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz.

Czytamy w niej: Gotowość operacyjna statków powietrznych F-16C/D, zapewniana przez realizację określonej strategii eksploatacji, funkcjonuje w oparciu o pakiet umów krajowych z WZL-2 S.A. i międzynarodowych FMS. Dopełnieniem tego pakietu są posiadane przez Siły Zbrojne RP określone zdolności w przedmiotowym zakresie. W świetle powyższego należy podkreślić, że przyjęta i realizowana strategia pozwala na utrzymanie gotowości samolotów F-16 do działania na podobnym poziomie, jak w innych krajach NATO użytkujących ten typ sprzętu. Zadania dla zapewnienia gotowości operacyjnej tych statków powietrznych są realizowane zgodnie z przydzielonymi na ten cel środkami budżetowymi. Ponadto, na bieżąco są monitorowane potrzeby pod kątem ew. konieczności zwiększenia finansowania w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo, w świetle postanowień ustawy o obronie Ojczyzny, zakładającej wydatki budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych na poziomie co najmniej 3% PKB w 2023 r. i latach kolejnych, dostrzega się możliwość zwiększenia gotowości operacyjnej samolotów F-16.

Obecnie w Siłach Powietrznych eksploatowanych jest 48 wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16 Jastrząb (C/D Block 52+ Advanced). Obok zadań związanych z zabezpieczeniem polskiej przestrzeni powietrznej, są także aktywnie wykorzystywane w ramach zobowiązań sojuszniczych (m.in. jako elementy kontyngentów misji Air Policing w państwach bałtyckich i na Islandii). Nie można wykluczyć, że w najbliższych latach Ministerstwo Obrony Narodowej zdecyduje się także na ich gruntowną modernizację w ramach programu F-16V, co umożliwi skokowe zwiększenie potencjału operacyjnego tych maszyn.

Powyższa interpelacja została skierowana do MON 4 maja, a jej autorką była poseł Hanna Gill-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050). Czytamy w niej: Eksperci podkreślają, że w związku z wojną na Ukrainie wydaje się zasadne, by systemowo zwiększyć stopnień gotowości operacyjnej eksploatowanych statków powietrznych F-16C/D Jastrząb. Wymagałoby to wzorowania na systemach eksploatacji US Air Force. Eksperci wskazują jako konieczne m.in. zwiększenie liczby części dostępnych w polskich magazynach oraz skrócenie czasu serwisów okresowych, aby gotowość operacyjna tych samolotów oscylowała między 70 a 80 proc., tak jak ma to miejsce w USA.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego