Szczególnie ciekawe są ewentualne perspektywy takiej pomocy w świetle zaostrzenia kryzysy rosyjsko-ukraińskiego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa BBN, podczas spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, które odbyło się 20 stycznia, kwestia wsparcia wojskowego była przedmiotem konsultacji między Andrzejem Dudą a Wołodymyem Zełeńskim.

Polska ma być gotowa do rozpoczęcia „innych działań pomocowych" (innych niż dotychczasowe wsparcie polityczne czy szkoleniowego, realizowane obecnie) w ramach NATO. Prowadzone są również rozmowy na temat ewentualnego przekazania Ukrainie uzbrojenia i amunicji, na razie jednak brak szczegółów na temat tego, co Polska mogłaby przekazać lub sprzedać Ukrainie.