Tegoroczne święto 3. Flotylli Okrętów odbyło się w ograniczonym zakresie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a główne obchody zostały przeniesione na czerwiec br.

W dowód uznania dla bohaterskich czynów marynarzy podczas II wojny światowej przed Klubem 3. Flotylli Okrętów, dowódca gdyńskiej flotylli, kadm. Mirosław Jurkowlaniec, odsłonił tablice poświęcone polskim marynarzom walczącym w obronie ojczyzny w 1939 r. na Morzu Bałtyckim, na Westerplatte, Kępie Oksywskiej, Helu, rzekach Polesia, Wiśle i pod Kockiem oraz bohaterskim zmaganiom polskich marynarzy podczas II wojny światowej na Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Barentsa i Morzu Białym.

W dzień jubileuszu, 11 marca, zgodnie z marynarską tradycją, na okrętach Marynarki Wojennej podniesiona została wielka gala banderowa, następnie kadm. Jurkowlaniec wraz z byłymi dowódcami 3. FO złożył kwiaty przy pomniku patrona jednostki, komandora Bolesława Romanowskiego. Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy przed Salą Tradycji 3. FO w budynku dowództwa jednostki, poświęconej pamięci wszystkich, którzy sercem, pracą i służbą pod biało-czerwoną banderą tworzyli historię flotylli, przyczyniając się do jej rozwoju.

Od początku swojego istnienia 3. Flotylla Okrętów stanowiła główną siłę uderzeniową polskiej floty wojennej. Dziś w jej skład wchodzi 14 jednostek: pięć dywizjonów okrętowych, trzy jednostki brzegowe, jednostka logistyczna i jednostki wspierające działalność flotylli. Jej zasadniczą siłę uderzeniową stanowią: okręty podwodne, fregaty i okręty rakietowe wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych i Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Okręty ratownicze, szkolne, rozpoznawcze i hydrograficzne znajdują się natomiast w strukturach Dywizjonu Okrętów Wsparcia, Grupy Okrętów Rozpoznawczych i Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Jednostki 3. Flotylli Okrętów odpowiadają również za ochronę i obronę wybrzeża (43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska Jednostka Rakietowa) oraz logistyczne zabezpieczenie działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Marynarze służący w 3. Flotylli Okrętów stacjonują w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni i w jednostkach na Półwyspie Helskim, w Siemirowicach oraz w Ustce.