Umowę podpisano 3 marca i ma wartość 7,5 mln zł netto. Oferta firmy Giss była jedną z sześciu, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w sierpniu ub.r. Spośród nich LAW odrzuciła dwie, a warszawska firma pokonała pozostałych trzech konkurentów dzięki niższej cenie. Komisja przetargowa brała pod uwagę także dwa inne kryteria. Zasięg kątowy zobrazowania stanowiska kontroli ruchu lotniczego i liczbę oferowanych sylwetek statków powietrznych.

Czytaj także: Pierwsze Bieliki z drugiej partii przyleciały do Dęblina

Nowe urządzenie rozpocznie pracę w Dęblinie do końca bieżącego roku. Będzie wykorzystywane w cyklu kształcenia wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie LAW prowadzi rekrutację na rok akademicki 2021/22, a na wspomnianej specjalności przewidziano 25 miejsc.