Negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się 15 lutego, a już dzień później zarząd PKP Cargo poinformował o gotowości złożenia oferty. Według szacunków zamawiającego, umowa może mieć wartość nawet 1,2 mld złotych netto. Przewoźnik ma świadczyć usługi zarówno na terenie kraju, jak i w transporcie międzynarodowym.

Powodem podjęcia negocjacji wyłącznie z PKP Cargo jest, zdaniem zamawiającego, fakt, że tylko ta firma, dzięki będącym w jej dyspozycji zapasom taboru, jest gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. Dodatkowo świadczyła analogiczne usługi w poprzednich latach, które zostały pozytywnie ocenione przez zamawiającego. Co ważne, w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych PKP Cargo w latach 2018-19 otrzymała z budżetu MON środki na zakup platform kolejowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego. Łącznie przewoźnik ma ich 180. Dzięki umowie z PKP Intercity, PKP Cargo może wypożyczać także wagony pasażerskie niezbędne do pełnego zabezpieczenia usługi transportu sprzętu wojskowego i żołnierzy.

Umowa ramowa ma obowiązywać przez okres siedmiu lat od podpisania. Poprzednia procedura została unieważniona w styczniu tego roku bez podania przyczyny.

"PKP Cargo. Fot. MON/plut. Daniel Chojak."

PKP Cargo finalizuje negocjacje z Inspektoratem Wsparcia dotyczące zawarcia wieloletniej umowy na usługi transportowe na rzecz Wojska Polskiego. Fot. MON/plut. Daniel Chojak.

radar.rp.pl