Bez wielkiego rozgłosu zakończył się pierwszy kurs dla kandydatów na instruktorów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tym samym rozpoczęło praktyczną działalność Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Głównym celem tego centrum jest szkolenie instruktorów, którzy będą uczyli sztuki walki żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Czytaj także: Ile zarobi ochotnik WOT?

Z informacji przekazanej przez ppłk. Marka Pietrzaka, z dowództwa WOT wynika, że w wojskach tych obowiązuje trzypoziomowy system instruktorski.

– Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu – opisuje ppłk. Pietrzak:

  • „Brązowy” – Instruktor poziomu I – może szkolić pod nadzorem instruktora wyższego poziomu.
  • „Srebrny” – Instruktor poziomu II –  może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I.
  • „Złoty” – Instruktor poziomu III – jest przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

Jak podaje ppłk. Pietrzak zakończył się już pierwszy kurs w Toruniu. Wzięło w nim udział 23 żołnierzy WOT, w tym 4 zawodowych i 19 ochotników (10 z wykształceniem wyższym i 13 średnim).

Czytaj także: Wojsko Obrony Terytorialnej wyszkoli snajperów

Kursu nie ukończyło dwóch żołnierzy, a dwóch kolejnych nie uzyskało certyfikatu instruktora. Kurs przeznaczony był dla kandydatów na instruktorów poziomu I. Szkolenie rozpoczęło się od testu wytrzymałości czyli drużynowego biegu z przeszkodami na odcinku 10 km. W kolejnych dniach uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć metodycznych, taktyki oraz strzelań. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym.

Szkoła WOT

Samo centrum powstało w lipcu 2018 roku. Komendantem placówki jest płk Mariusz Miechowicz.

– Domeną CS WOT jest przygotowanie instruktora, dowódcy i lidera, a przywództwo jest jednym z priorytetów działania placówki. Działalność centrum skupia się na przygotowaniu żołnierzy do realizacji zadań w strukturach brygad OT. W okresie przejściowym, do czasu osiągnięcia pełnej gotowości i powołania szkoły podoficerskiej, centrum będzie prowadziło kursy podoficerskie oraz szkolenie specjalistyczne kandydatów na oficerów – opisuje ppłk. Pietrzak.

Czytaj także: Saperzy z żandarmerii dostaną nowy sprzęt

Jednym z zadań Centrum Szkoleniowego WOT będzie przygotowanie zaawansowanego kursu lekkiej piechoty zbliżonego do amerykańskiego kursu „RANGERS”. Rozwiązania te zostaną wypracowane w trakcie wizyty w Toruniu żołnierzy z Gwardii Narodowej USA. Taki kurs będzie organizowany raz w roku.

W nowym Centrum nie tylko będą się szkolili żołnierze WOT, ale też innych rodzajów sił zbrojnych, w tym żołnierze innych państw. W programie przewidziano szkolenia działań przeciw hybrydowych i ruchu oporu.

Czytaj także: Coraz bliżej największych ćwiczeń wojskowych w Polsce

W ramach CS WOT będzie funkcjonowała Szkoła Podoficerska WOT. Placówka wystartuje na jesieni. Pierwsze kursy będą mogły ruszyć wiosną 2020 roku.