Umowa ma wartość 70,7 mln złotych i została zawarta 26 marca. Podpisanie porozumienia poprzedziły negocjacje negocjacjami, które rozpoczęły się jeszcze 30 listopada ubiegłego roku. Zastosowanie procedury negocjacji z jedynym wykonawcą wynikało z faktu, że PZL Mielec jest producentem samolotów tej rodziny i właścicielem ich dokumentacji technicznej oraz obsługowej. Dodatkowo zdolności techniczne, którymi dysponuje fabryka, spełniają wymogi użytkownika.

Samoloty An-28/M-28 są dziś SZ RP eksploatowane przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej i Siły Powietrzne. Obok zadań pasażersko-transportowych (w tym krajowych przewozów VIP-ów) pełnią rolę maszyn dozoru ekologicznego i morskich patrolowych, wykonują zadania także na rzecz podmiotów cywilnych.

Obok zadań wykonywanych na terenie kraju, maszyny uczestniczą w różnorodnych misjach sojuszniczych – m.in. należące do Brygady Lotnictwa MW samoloty patrolowe M28 Bryza uczestniczą w międzynarodowej operacji Sophia, której celem jest ograniczenie nielegalnego przemytu ludzi i towarów na Morzu Śródziemnym.