W ramach postępowania mają zostać wyłonieni dostawcy sprzętu, który trafić miałby do użytkowników w latach 2019-2020. Wojskowa Straż Pożarna planuje zakupić m.in: sześć lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (z opcją na sześć kolejnych), sześć średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych (z opcją na kolejnych sześć), jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności 5 m³ (z opcją na cztery kolejne), trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zbiornikami o pojemności 10 m³ i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (z opcją na drugi).

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na przesyłanie zgłoszeń do 21 marca.