Typhoon zajmuje dziś czołową pozycję na świecie będąc najbardziej zaawansowanym samolotem bojowym, zdolnym do wykonywania wielu rodzajów misji w trakcie jednego lotu (swing-role), udowadniając wysokie osiągi i skuteczność, jako wielozadaniowy samolot przewagi powietrznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi i ogromnym inwestycjom w ten program, Typhoon pozostanie najważniejszym zasobem sił powietrznych jeszcze do 2060 roku, prowadząc wprost do systemu nowej generacji Global Combat Air Program (GCAP).

Mat. Partnera

Typhoony należące do różnych, europejskich sił powietrznych stale biorą udział w misjach Air Policing sił sojuszniczych NATO, udowadniając swoją skuteczność, niezawodność i przywództwo technologiczne. Eurofighter jest wysoce manewrowy, zwinny i przewyższa pod tym względem inne platformy. Został zaprojektowany do wymagających walk w powietrzu, misji uderzeniowych powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia/woda, a także zapewnienia przewagi w powietrzu. Eurofighter Typhoon charakteryzuje duży udźwig, a zakres dostępnego, wiodącego na świecie uzbrojenia nie pozostawia miejsca na kompromis. Typhoon, na 13 węzłach podwieszeń może przenosić wiele typów lotniczych środków bojowych: precyzyjne rakiety manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow (do zwalczania strategicznych celów naziemnych na odległość 250-400 km.), Meteor (powietrze-powietrze), czy przeciwpancerne Brimstone, przeciwokrętowe pociski kierowane Marte ER, a także METEOR i AMRAAM, co w połączeniu z szerokim spektrum systemów pokładowych, elektroniki i sensorów czyni ten samolot mocnym orężem sił powietrznych. Samolot, zgodnie z doktryną niektórych sił powietrznych, jak włoskich czy brytyjskich, jest zdolny do pełnej współpracy z F-35, zapewniając ochronę i wsparcie dla tego ostatniego.

Mat. Partnera

Rozwiązania awioniczne i elektroniczne zapewniające przewagę

Typhoon został wyposażony w systemy walki elektronicznej (EW) i samoobrony (Defensive Aids Sub-System, DASS), które, będąc sumą doświadczeń wszystkich partnerów programu Eurofighter, chronią samolot przed zagrożeniami, w tym pociskami kierowanymi naprowadzanymi laserowo i na podczerwień. Funkcja walki elektronicznej zapewnia świadomość sytuacyjną, informacje i możliwości obrony przed zagrożeniami, wspierając wykrywanie energii elektromagnetycznej w otaczającym ich środowisku, która pochodzi z obiektów, które mogą stanowić zagrożenie. System EW nasłuchuje radary i wykrywa systemy laserowe oraz przeszukuje przestrzeń na obecność zbliżających się pocisków, zapewniając pełną świadomość sytuacyjną. W konsekwencji, system EW pomaga zapewnić bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich środków zaradczych, m.in. poprzez działania mające na celu dezorientację lub zmylenie wroga, stwarzając fałszywy obraz bycia w innym miejscu lub nieobecności.

14 lipca b.r., firma Leonardo ogłosiła kolejny pakiet ulepszeń systemu samoobrony Praetorian DASS. Ta najnowsza aktualizacja jeszcze bardziej zwiększa przeżywalność samolotu i kładzie podwaliny pod integrację systemu samoobrony z wysoce wydajnymi radarami E-scan. Obejmuje to wszystkie wersje radaru Typhoonów, które są już w użyciu, a także warianty opracowywane obecnie przez kraje partnerskie programu Eurofighter.

Eurofighter Typhoon: przewaga w powietrzu

Głównym sensorem Typhoona jest radar z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA). Najnowsza generacja technologii E-Scan radaru zapewnia pilotowi większe pole obserwacji zarówno w operacjach powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia.

Radar, podobnie jak inne systemy samolotów Typhoon są stale rozwijane, a nowy radar ECRS Mk2 (Multi-Functional Array, MFA) osiągnął najwyższy poziom zaawansowania. Radar ten może realizować zadania jak dotychczas – czyli wyszukiwania i namierzania celów, jak i rozszerzone zadania walki elektronicznej. Oznacza to, że Eurofighter Typhoon zyskuje zdolność lokalizowania i uniemożliwiania użycia radarów należących do przeciwnika za pomocą potężnego elektronicznego ataku zakłócającego, sam pozostając poza zasięgiem potencjalnych zagrożeń.

Mat. Partnera

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia samolotów Eurofighter Typhoon jest moduł PIRATE (Passive Infra-Red Airborne Track Equipment), który wraz z modułem IRST (Infrared Search and Track System) umożliwia pasywne wykrywanie i śledzenie szeregu statków powietrznych. Informacje na ten temat przekazywane są do komputera pokładowego wraz z danymi o ich pozycji, prędkości, przyspieszeniu, trajektorii podejścia itp. Wyposażenie to znacznie rozszerza zdolności samolotu, ponieważ umożliwia skryte, bezemisyjne (stealth) wykrywanie wrogich statków powietrznych znajdujących się w znacznej, poza zasięgiem wzroku odległości. Dzięki modułowi PIRATE, Eurofighter może tymczasowo wyłączyć swój radar i dzięki temu nie ujawniać własnej obecności i położenia.

Co oznacza Digital Stealth?

Zintegrowane na Typhoonie sensory i urządzenia zagłuszające zapewniają pilotowi świadomość sytuacyjną i sprawiają jednocześnie, że samolot może operować w ukryciu przed wrogimi systemami śledzącymi. Zostało to osiągnięte dzięki zaawansowanym, elektronicznym technikom zmylania przeciwnika. Za pomocą elektronicznych środków zaradczych próbuje się „zniknąć”, albo przekierować uwagę na inną część otoczenia, poza faktycznym widmem samolotu. Typhoon Praetorian DASS może wykonywać oba działania lub ich kombinacje – jest to forma tego, co nazwano „cyfrowym ukryciem” (digital stealth).

Mat. Partnera

Oczywiście żaden samolot nie może być niewidzialny, ale może stać się bardzo „mały” i trudny do wykrycia. Niektóre samoloty realizują to za pomocą kształtu lub poszycia, znanego jako „stealth”, Eurofighter robi to cyfrowo. Praetorian DASS przesyła fale, które utrudniają przeciwnikowi wykrycie samolotu Eurofighter Typhoon. Na przykład, system może zwiększyć szum tła (który wrogi radar musi pokonać), a następnie ukryć się w tej cyfrowej zasłonie. Z punktu widzenia fizyki jest to odpowiednik uczynienia siebie znacznie mniejszym celem, ale można sprawić, że przeciwnik zinterpretuje pozyskiwane przez siebie dane w taki sposób, że uzna, iż gdzie indziej jest lepszy cel.

Korzystanie z cyfrowego stealth ma tę przewagę, że można je dostosować do wszelkich zmian zagrożenia, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w kształcie lub pokryciu samolotu. Zaawansowany, programowalny pakiet EW Typhoona pozwala samolotowi reagować na stale zmieniające się środowisko zagrożeń w sposób, w jaki nie można tego dokonać poprzez fizyczne ukrycie. Samoloty, które wykorzystują tradycyjną technologię fizycznego ukrywania się (stealth), ustępują miejsca nowym technologiom. Techniki przeciwdziałania fizycznemu stealth rozpowszechniają się i były z powodzeniem stosowane już na początku lat 90. Elementy fizycznego ukrycia (obróbka poszycia i powierzchni samolotu, struktura wewnętrzna i konfiguracja) nie mogą być łatwo zmienione. W przeciwieństwie do tego, systemy EW Typhoona, które można łatwo przeprogramować, mogą ewoluować, aby utrzymać przewagę bojową samolotu, w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia.

Suwerenne dane misji

Dla współczesnego samolotu bojowego dane misji są tak samo ważne jak paliwo, dzisiaj, ta oczywista prawda jest, i pozostanie fundamentalna dla złożonego środowiska operacyjnego. Dane misji radykalnie zwiększają przeżywalność systemu uzbrojenia, „dostrajając” każdy sensor do rzeczywistej sytuacji na polu bitwy, jednocześnie zapewniając pilotowi świadomość sytuacyjną (m. in. informacje o systemach radiolokacyjnych, ruchy wojsk), a w końcu możliwość szybkiego reagowania, bezpieczeństwo i skuteczność misji. Informacje o zagrożeniach — informacje wykorzystywane do tworzenia danych misji — są zbierane z wielu źródeł, dlatego zapewniają wojsku dostęp do najnowszych i ciągle aktualizowanych danych pochodzących z regularnych misji bojowych, w jakich ciągle uczestniczy Eurofighter Typhoon. Oznacza to również, że także system Praetorian DASS samolotu jest precyzyjnie dostrojony do odpowiednich zagrożeń. Znaczenie danych z misji będzie wciąż rosło – operowanie w spornym środowisku będzie możliwe tylko wtedy, gdy wojska zostaną wyposażone w najbardziej aktualne i adekwatne dane misji. Patrząc na inne dostępne platformy, dostrzec można, że Eurofighter utrzymuje tę przewagę operacyjną od długiego czasu.

Kiedy jest mowa o „suwerenności danych”, w rzeczywistości oznacza to kontrolę i wykorzystanie danych. Siły Powietrzne mają pełną kontrolę nad danymi misji. Zwiększa to ich zdolność do kształtowania własnego zestawu danych misji, aby niezależnie radzić sobie z określonym zagrożeniem. Ta suwerenność w zakresie danych, a w efekcie własne zdolności, została wbudowana w DNA samolotu. A w czasach toczących się dyskusji politycznych na temat niepodległości i wzmożonej debaty na temat odpowiedzialności za obronę w Europie, wspomniana suwerenność jest kluczowa.

Mat. Partnera

Ciągły rozwój dla wzmocnienia zdolności przemysłowych

Jako największy program współpracy przemysłowej w Europie, Eurofighter Typhoon oferuje Polsce, oprócz obronnych, znaczące korzyści przemysłowe i technologiczne. Ten program może umożliwić Polsce realizację jej strategicznego celu, jakim jest dalszy rozwój własnej, przemysłowej bazy obronnej, innowacyjności i dalej - rozwój „zdolności przyszłości”. Wybierając rozwiązanie, jakim jest samolot Eurofighter Typhoon, Polska skorzystałaby na przystąpieniu do istniejącego systemu, czerpiąc natychmiast korzyści ze zgromadzonej już wiedzy.

Eurofighter, dzięki otwartej architekturze poddaje się modernizacjom w odpowiedzi na ewoluujące potrzeby sił zbrojnych, nowe zagrożenia i ciągły wyścig technologiczny wszystkich stron potencjalnego konfliktu. Stale ewoluujący program Eurofighter Typhoon stał się podstawą rozwoju europejskich technologii lotniczych, obronnych i bezpieczeństwa. Teraz toruje drogę dla nowego „systemu systemów” - Global Combat Air Program (GCAP).

Mat. Partnera

Ten nowy system będzie operował w ramach pięciu domen – współpracując w powietrzu, na lądzie i morzu, w przestrzeni kosmicznej i cybernetycznej, w połączeniu z innymi systemami peryferyjnymi – załogowymi i bezzałogowymi. Dzięki swym zdolnościom opartym na technologii cyfrowej i pełnej interoperacyjności, ten statek powietrzny będzie mógł wykonywać misje w koordynacji i współpracy z innymi zasobami, będąc wspomagany przez infrastrukturę dowodzenia, kontroli i łączności, która opiera się na sztucznej inteligencji, superkomputerach, architekturze chmury, a przesyłanie dużych ilości danych będzie zapewnione przez ultraszybkie, odporne na cyberataki łącze taktyczne. Eurofighter, będąc wciąż rozwijany toruje drogę dla tego systemu.

Materiał Promocyjny