UE: Miliardy na broń, jeśli będzie tworzona wspólnie

Badania nad orientacją w kosmosie potrzebną do zwalczania pocisków hipersonicznych, stworzenie prototypu korwety patrolowej czy nowej generacji samolotów i czołgów znalazło się wśród ponad 30 projektów B+R zabiegających o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Obrony (EFO).

Publikacja: 03.04.2023 16:03

UE: Miliardy na broń, jeśli będzie tworzona wspólnie

Foto: Saab/materiały prasowe

- Trudno się dziwić, że koncentrujemy się na nowych zagrożeniach wynikłych po rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak obrona przed pociskami hipersonicznymi. Wojna przy wschodniej granicy UE uświadomiła nam także potrzebę usprawnienia strategicznego transportu lotniczego - podkreśla Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego Tegoroczna pula EFO to 1,2 mld zł, od 2021 roku, gdy wystartował fundusz wspierający rozwój zdolności obronnych Wspólnoty, na zbrojenia a raczej badania nad nowymi rodzajami broni Europejski Fundusz Obronny przeznaczył już łącznie 3 mld euro.

Europejski Fundusz Obronny stanowi uzupełnienie wysiłków państw członkowskich, promując współpracę między przedsiębiorstwami różnej wielkości i podmiotami badawczymi w całej UE i Norwegii (będącej krajem stowarzyszonym). EFO wspiera konkurencyjne i oparte na współpracy projekty w dziedzinie obronności przez cały cykl prac badawczo-rozwojowych, koncentrując się przy tym na projektach prowadzących do opracowania najnowocześniejszych i interoperacyjnych technologii obronnych i elementów wyposażenia obronnego. Wspiera on również innowacje i zachęca MŚP do udziału w projektach transgranicznych.

Nie rozpraszać sił, nie dublować projektów

Nie jest tajemnicą, że celem inicjatorów funduszu jest przeciwdziałanie rozproszeniu i wysiłków poszczególnych państw i dublowaniu tych samych prac w różnych krajach a raczej skoncentrowaniu finansowania na najbardziej pożądanych dziś rozwiązaniach uzgodnionych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPBiO) UE.

W planowanym tegorocznym rozdaniu EFO strumień wydatków zostanie skoncentrowany na wspieraniu programów rozwoju systemów myśliwców nowej generacji, czołgów podstawowych, europejskich zdolności pośredniego wsparcia ogniowego, a także strategicznego transportu lotniczego ładunków ponadnormatywnych, co stanowi – w świetle doświadczeń płynących z wojny w Ukrainie - podstawowy potencjał szybkiego i skutecznego organizowania misji wojskowych na całym świecie. We wszystkich dziedzinach wspierane będą również specjalne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu dla energooszczędnych systemów sztucznej inteligencji (AI).

Preferencje dla MŚP

Co ważne, finansowanie przeznaczone dla MŚP, start–upów i lokalnych organizacji badawczych zwiększono o 50 proc. w porównaniu z 2022 r., zapewniając większe wsparcie małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora obronności.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji, nie pozostawia wątpliwości. Komisja uruchomiła nowe środki na wspólne i lepsze inwestycje w strategiczne zdolności obronne ukierunkowane na mniejsze innowacyjne podmioty europejskiego ekosystemu przemysłowego sektora obronności i podwójnego zastosowania, po to aby jak najlepiej wykorzystać pomysły z całej UE. EFO będzie zatem wspierać innowacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa typu start-up aby pomóc im w przełamaniu tradycyjnych barier wejścia na rynek, jak komercjalizacja i wdrażanie pomysłów czy realny wpływ na bezpieczeństwo i obronę UE.

EFO dysponuje budżetem w wysokości 7,953 mld euro na lata 2021–2027 podzielonym na dwa filary:

- kwota 2,651 mld euro zostanie przeznaczona na finansowanie wspólnych prac badawczych w dziedzinie obronności, mających na celu stawienie czoła nowym i przyszłym zagrożeniom dla bezpieczeństwa;

- kwota 5,302 mld euro zostanie przeznaczona na współfinansowanie wspólnych projektów w zakresie rozwoju zdolności obronnych.

Środki w wysokości 4–8 proc. budżetu EFO została zarezerwowana na rozwój lub badania dotyczące tzw. technologii przełomowych, które mogą prowadzić do skokowego postępu i wyjątkowo cennych innowacyjnych rozwiązań.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego