Zgodnie z przedstawionym projektem, planowane na rok 2023 wydatki wyniosą 17,74 mld MYR (3,97 mld dol.), co oznacza wzrost o 10 proc. wobec 2020 r., kiedy wydatki wyniosły 16,14 mld MYR.

Warto tutaj zauważyć, że po stronie wydatków, znacznie największy wzrost odnotowano w rubryce "zakupy". Ze wspomnianej kwoty w 2023 r. planuje przeznaczyć na zakupy nowego sprzętu 6,4 mld MYR, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 24 proc.

Przedstawiając projekt Anwar Ibrahim, premier i minister finansów Malezji, powiedział, że nowy budżet ma na celu zwiększenie wydatków na rozwój oraz wzrost zdolność Sił Zbrojnych Malezji. W swoim wystąpieniu nie podał jednak szczegółów, na co dokładnie przeznaczone zostaną dodatkowe pieniądze oraz co będzie priorytetem dla wojskowych w najbliższych latach.