Lockheed Martin i Boeing złożyli protest na rozstrzygnięcie programu FLRAA 28 grudnia korporacja Lockheed Martin poinformowała o skierowaniu w imieniu konsorcjum z Boeingiem protestu w sprawie rozstrzygnięcia programu Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) do instytucji kontrolnej Kongresu Stanów Zjednoczonych (GAO, Government Accountability Office). Te, zresztą spodziewane, działania wstrzymują program na przynajmniej 100 dni.

Członkowie konsorcjum wskazują w swoim komunikacie, że powodem tego kroku jest żądanie uzyskania wyjaśnień od przedstawicieli Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych dotyczących przyczyn wyboru konkurencyjnej oferty Bell Textron. Skierowanie protestu do GAO wstrzyma program na 100 dni. Okres ten może zostać skrócony jeśli skarga zostanie wycofana bądź audytorzy nie dopatrzą się naruszeń zasad prowadzenie postępowania uzasadniających złożenie protestu. W przypadku uznania skargi konsorcjum Lockheed Martin/Boeing procedura wyboru następcy śmigłowców UH-60 Black Hawk wydłuży się jeszcze bardziej.

Jak wskazywał Departament Obrony, pomimo napiętego harmonogramu FLRAA, studniowy okres zamrożenia został przewidziany przez zamawiającego – ze względu na skalę i wartość projektu obydwaj oferenci byli przygotowani na złożenie skargi do GAO.

6 grudnia, dzień po formalnym wyborze propozycji Bell Textron, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych uruchomił pierwszą transzę środków w kwocie 232,2 mln dolarów na kolejny etap programu. Docelowo faza badawczo-rozwojowa ma pochłonąć 1,361 mld dolarów i trwać do 2031 roku. Bell Textron oferował w programie FLRAA samolot transportowy pionowego startu i lądowania V-280 Valor, a konkurencyjne konsorcjum Lockheed Martin/Boeing śmigłowiec Defiant, którego charakterystycznymi cechami są przeciwbieżny układ wirników głównych i zastosowanie śmigła pchającego.

Jak wskazują media amerykańskie, skierowanie skargi do GAO jest bronią ostateczną – poza FLRAA US Army realizuje także program FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), w którym Bell Textron (Model 360 Invictus) rywalizuje z Lockheed Martin Raider X. Walka o zmianę wyniki FLRAA może ograniczyć (polityczne) szanse tego ostatniego w drugim programie.